Milaneserne vil ikke gi slipp på kardinal Martini

Vatikanet - KI (KAP) - Tallrike prominente milanesere har reagert med sorg på kunngjøringen fra byens erkebiskop, kardinal Carlo Maria Martini, om at han kommer til å gå av som erkebiskop når han fyller 75 år i februar 2002 for å tilbringe resten av sitt liv i Jerusalem. Milano trenger sin kardinal, som har blitt en «moralsk samvittighet» for den lombardiske metropolen og langt utover den, understreker toppolitikere fra de forskjelligste partier, intellektuelle og representanter for næringslivet.

«Kardinal, forlat ikke Milano ennå!» erklærte juristen Guido Rossi i et intervju i avisen La Repubblica. «Hvis Martini går av, hvem skal da snakke om innvandring, rettferdighet, fengsler, helseproblemer og solidaritet». I Italia har det i forbindelse med valgkampen brutt ut en ny diskusjon om en trussel mot demokratiet, og moralske lederskikkelser som Martini er viktigere enn noen sinne, argumenteres det med.

Martini erklærte i sin påskepreken på nytt at han etter sin 75-årsdag vil trekke seg tilbake til Jerusalem for et liv i bønn og bibelstudier. I henhold til kirkeretten må Martini når han blir 75 år, som er aldersgrensen for biskoper, søke paven om avskjed. Det står imidlertid paven fritt å beholde en biskop lenger i embetet. Kardinal Martini regnes som en av de betydeligste kirkelige skikkelser i Italia. Han er en strålende teolog, forfatter av religiøse bestselgere, inntrykksvekkende predikant, kreativ biskop og anerkjent nytenker. Som få av sine embetsbrødre har kardinal Martini i de siste tiårene påskyndet dialogen mellom Kirken og det verdslige samfunn i Italia, uten en uriktig berøringsangst. Hans hyrdebrev og intervjuer om aktuelle spørsmål finner gjenhør langt ut over det kirkelige området.

Allerede på 1960-tallet skapte jesuitten Martini seg et navn som teolog med internasjonalt renommé. Den tidligere professoren i Bibelvitenskap og leder for Det pavelige Bibelinstitutt (1969-78) ga han ut utallige vitenskapelige publikasjoner som ble mye oversatt. Men i sitt forhold til Den hellige skrift var han ikke bare vitenskapsmann; også hans åndelige røtter ligger i Bibelen, og hans kjærlighet til det jordiske Jerusalem har med dette å gjøre.

Kathpress 24. april 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
24. april 2001

av Webmaster publisert 03.05.2001, sist endret 03.05.2001 - 10:32