Rekordmange ekteskapssaker i Den romerske rota

Bombay - KI (KAP) - Den kirkelige appelldomstolen for ekteskapsannulleringer fra hele verden, «Rota Romana», behandler nå rekordmange saker. Av den nylig offentliggjorte årboken over Den hellige Stols aktiviteter går det frem at antallet saker som ble sendt over til rotaen for endelig avgjørelse, ved slutten av år 2000 for første gang nådde 1.000. Av de 1.022 sakene som pr 31. desember 2000 sto i kø hos rotaen, gjaldt hele 999 saker ekteskapsannulleringer. Ved slutten av 1999 var antall saker i rotaen 963. Tallet på nye saker som inngås ved rotaen, er sterkt stigende: i år 2000 var det 322. De siste årene har gjennomsnittet ligget på rundt 240 saker.

En av grunnene til økningen er fremfor alt de nye sakene fra Polen (fra 12 til 28) og fra Brasil (fra 8 til 16). Sterkest representert er imidlertid fortsatt Italia (89) og USA (43), som tradisjonelt behandler langt flere saker med ekteskapsannulleringer enn i andre land.

Til sammen ble det fastslått 57 tilfeller av ekteskapsannullering, i 67 tilfeller avgjorde dommerne i rotaen at ekteskapet var gyldig etter kirkerettslig syn. De hyppigste dommene skyldtes «uskikkethet til å påta seg vesentlige ekteskapelige forpliktelser». En slik «psykisk» uskikkethet til ekteskap blir i USA, men også i Europa, hyppig brukt som begrunnelse for en ekteskapsannullering. Men rotaen dømte i bare 16 av 41 slike saker til fordel for ekteskapsannullering. Lignende tall var det i saker som gjaldt «alvorlig mangel på evne til å bedømme ekteskapelige rettigheter og plikter». Her endte bare 12 av 36 saker med ekteskapsannullering. Den hyppigste annulleringsgrunnen ved prosessene i år 2000 var «utelukkelse av avkom». I 17 av 21 saker avgjorde rotaens dommere at dette var grunn til annullering av ekteskapene.

Kathpress 7. august 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
7. august 2001

av Webmaster publisert 20.08.2001, sist endret 20.08.2001 - 11:10