Antallet katolske ordenssøstre stiger

Hanoi/Roma - KI (KAP) - I Vietnam stiger antallet medlemmer av kvinnelige ordenssamfunn, melder det romerske ordensnyhetsbyrået VID. I følge de siste offisielle tallene er det nå 9.137 ordenssøstre i Vietnam, mens tallet i 1997 var 6.009. Som eksempel nevnes en grunnleggelse av dominikanerinnene fra Bui Chu nær hovedstaden Hanoi, som var stengt mellom 1954 og 1992. I dag er det der igjen 58 søstre som har avlagt løftene i tillegg til 70 postulanter og 140 kandidater. Der er ordenssøstrene fremfor alt aktive i sosialt arbeid og medisinsk arbeid.

På verdensplan synker antallet ordenssøstre - mellom 1994 og 1999 fra 848.455 til 809.351 - men i Asia og Afrika vokser antallet. I Asia er veksten på 5%, mens den i Afrika er på hele 10%.

Kathpress 16. august 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
16. august 2001

av Webmaster publisert 29.08.2001, sist endret 29.08.2001 - 14:44