Kardinal utlegger de «Moralske og juridiske dimensjoner ved forbrytelsen abort»

Lima - KI (CWN/Zenit) - Kardinal Juan Luís Cipriani Thorne, primas for Peru og den første kardinalen fra Opus Dei, har instruert sine prester om å nekte kommunion til politikere og andre offentlige personer dersom de fortsetter med offentlig støtte til abort. På kardinalens oppfordring har erkebispedømmets pastoralkommisjon sendt et dokument til alle prester med tittelen «Moralske og juridiske dimensjoner ved forbrytelsen abort».

Dokumentet er skrevet i form av spørsmål og svar, og det minner prestene om at Kirken beskriver abort som en «forferdelig forbrytelse» fordi det tar livet av et uskyldig barn og fratar det livets goder, spesielt dåpen og kristendommens nåde. Dokumentet minner også om at straffen ekskommunikasjon latae sententiae (automatisk ilagt) fortsatt gjelder for alle som er involvert i en abort, «inkludert de medvirkende leger, sykepleiere, de som skaffer pengene osv». Dessuten sier dokumentet at alle som har et positivt syn på abort, «begår en alvorlig synd ved å støtte en forbrytelse». En prest som har et sognebarn med et slikt offentlig syn, kan nekte vedkommende kommunion offentlig først etter å ha gitt en advarsel privat.

Dokumentet oppfordrer prestene til å fremme livets kultur gjennom positive initiativ, inkludert «bønn for lovgiverne», hjelpe gravide kvinner i krise, gi folk kunnskaper om utviklingen av livet i livmoren og oppmuntre media til å bidra til å bygge en livets kultur.

Catholic World News 5. september og Zenit 4. september 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
5. september 2001

av Webmaster publisert 11.09.2001, sist endret 11.09.2001 - 16:13