Ingen katolske biskoper i Overhuset

London - KI (CWN) - Statsminister Tony Blair har avvist forslag om å inkludere katolske biskoper i det reformerte Overhuset i det britiske parlamentet. Kommisjonen som utredet reform av Overhuset, anbefalte at ledere for Storbritannias største kristne trossamfunn skulle få plass sammen med imamer og rabbier. Men da regjeringen la frem sin første offisielle skisse, var den religiøse representasjonen droppet.

I århundrer har Overhuset blitt utgjort av lorder med arvelige seter samt de 26 anglikanske biskopene. Kommisjonen anbefalte at huset skulle bli mer representativt for folket, og derfor mistet de fleste arvelige lordene sine seter i fjor. Men i følge de nye planene beholder den anglikanske kirken sin rett til representasjon, selv om antall plasser reduseres fra 26 til 16.

Regjeringens skisse sier at det ville være «upraktisk» å tilby seter til andre trossamfunn, siden det ville bety en definisjon av hva som regnes som religion, hvor mange tilhengere som var nødvendig for å bli representert og hvordan man skulle behandle sekter og undersekter.

Det har ikke vært noen katolske biskoper i Overhuset siden reformasjonen, og kirkeretten forbyr dem også å motta slike embeter «når det innebærer deltakelse i utøvelse av sivil makt». Men i en erklæring fra 1999 sa biskopene i England og Wales at de ville være villige til å sitte i et reformert Overhus «for å gi stemme til Den katolske kirkes moralske og åndelige lære».

Catholic World News 8. november 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
8. november 2001

av Webmaster publisert 14.11.2001, sist endret 14.11.2001 - 13:21