Heftige reaksjoner på angrep på den romerske kurien

Warszawa - KI (KAP) - Erkebiskopen av Lublin i Polen, Jozef Zycinski, tilbakeviser en artikkel i det polske ukemagasinet Wprost, hvor den romerske kurien blir beskyldt for å begrense pavens innflytelse stadig mer, og i stedet i økende grad rive til seg makten i Den katolske kirke. Under tittelen «Den omringede paven» skrives det om «den romerske kuriens diktatur». Pave Johannes Paul IIs innflytelse over beslutninger i Vatikanet blir stadig mindre, og den egentlige regenten er kardinalstatssekretær Angelo Sodano, hevder magasinet.

Direktøren for Vatikanets pressekontor, dr. Joaquin Navarro-Valls, har i følge artikkelen usurpatorisk tiltatt seg funksjonen som en «kirkelig talsmann». Magasinet går til og med så langt som å anklage Navarro-Valls for å motta gaver for å skaffe journalister intervjuavtaler med de fremste representantene for kurien. De journalistene som er akkreditert ved Den hellige Stol, vet om disse misforholdene, men de tier solidarisk «av falsk lojalitet eller av redsel for å miste sin egen posisjon», skriver Wprost.

Erkebiskop Zycinski sier at artikkelen beveger seg på et «nedrig nivå». Spesielt smertelige er beskyldingene mot Navarro-Valls. Zycinski sier at han tre ganger har hatt anledning til å delta ved pressekonferanser i Vatikanet, og han la da merke til at Navarro-Valls er «paven fullstendig hengiven». Det samme gjelder beskyldningene mot kardinal Sodano, sier biskop Zycinski, som snakket med han under bispesynoden i oktober. I hans oppførsel var det ikke noe tegn på en byråkrats livsstil, snarere viste han seg som en omsorgsfull far, fastslår erkebiskopen av Lublin. Det er heller ingen tvil om kardinalstatssekretærens troskap mot paven.

Kathpress 8. november 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
8. november 2001

av Webmaster publisert 14.11.2001, sist endret 14.11.2001 - 13:25