Ordener gir misbruksofre erstatning

Dublin - KI (KAP/AP) - De katolske ordenene i Irland vil gi ofre for seksuelt misbruk i kirkelige institusjoner en erstatning på til sammen 128 millioner euro - over en milliard kroner. Samtidig vil den irske regjeringen stille midler til disposisjon for resten av erstatningskravene, som man anslår vil komme opp i 200 - 500 millioner euro. Dette er resultatet av en avtale som er inngått av den felles statlige og kirkelige kommisjonen som ble nedsatt for to år siden for å avgjøre dette spørsmålet. Avtalen ble offentliggjort av utdanningsminister Michael Woods. Samtidig har regjeringen meddelt ordenssamfunnene at de ikke vil bli krevd for ytterligere skadeerstatninger.

Høsten 2000 lovte den irske regjeringen å betale erstatninger til alle personer som i sin barndom ble seksuelt misbrukt på statlige eller kirkelige institusjoner. En uavhengig organisasjon skal granske hvert enkelt tilfelle og gi ofrene en erstatning på mellom 50.000 og 300.000 euro. Rundt 3.500 personer kan i følge ministeren komme inn under denne ordningen.

Denne avtalen omfatter bare tilfeller i kirkelige institusjoner, da disse delvis har mottatt barn etter oppdrag av staten. Seksuelt misbruk fra sekularprester omfattes imidlertid ikke, ettersom disse er direkte ansvarlige overfor sin biskop.

I midten av 1999 ba den irske regjeringen offisielt alle ofre for barnemishandling og seksuelt misbruk om unnskyldning. Allerede da stilte regjeringen et beløp tilsvarende fem millioner euro til disposisjon for å opprette en landsomfattende rådgivningstjeneste for dem som var rammet. Like i forveien hadde erkebiskopen av Dublin, kardinal Desmond Connell, i Den katolske kirkes navn bedt om unnskyldning for mange presters og ordensfolks «skandaløse oppførsel». I midten av 2001 vedtok bispekonferansen omfattende tiltak for behandlingen av barnemisbruksaker. En kirkelig studie av temaet skal være ferdig våren 2003.

Den nå offentliggjorte avtalen ble inngått mellom den irske regjeringen og Konferansen for irske ordener (CORI). I den erklærer ordenene seg villige til å overdra til staten landeiendommer til en verdi av rundt 80 millioner euro. 38 millioner euro skal innbetales kontant til erstatningsfondet, mens ytterligere 10 millioner euro skal stilles til disposisjon av ordenene til rådgivningstiltak og pastorale prosjekter.

Tilfellene av seksuelt misbruk av barn og unge i kirkelige og statlige institusjoner går tilbake til 1940-tallet. I 1994 førte saken mot en pedofil prest til at den daværende irske regjeringen under statsminister Albert Reynolds måtte gå av. Mer enn 20 prester, munker og nonner er hittil dømt for å ha misbrukt barn.

Biskop Eamonn Walsh i Den katolske barnevernskomiteen uttaler at han anser avtalen for passende. Den betyr en stor økonomisk belastning for ordenene, men kritikere mener at beløpet er alt for lavt og at størstedelen av regningen blir veltet over på skattebetalerne.

Kathpress og The Guardian (AP) 31. januar 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
31. januar 2002

av Webmaster publisert 05.02.2002, sist endret 05.02.2002 - 13:33