Russland får normal katolsk bispedømmestruktur

Vatikanet - KI (KAP/CWN) - Pave Johannes Paul II opprettet den 11. februar normale kirkelige strukturer i Russland og oppgradert de nåværende apostoliske administraturene til regulære bispedømmer. Samtidig opprettet han kirkeprovinsen Moskva med suffraganbispedømmene Saratov, Novosibirsk og Irkutsk. De nåværende apostoliske administratorene ble samtidig utnevnt til biskoper av sine bispedømmer (de har til nå vært titularbiskoper). Vatikanets avgjørelse møtte allerede på forhånd kritikk fra Moskva-patriarkatet, som siden Sovjetunionens fall i 1991 har anklaget katolikkene for aggressivt misjonsarbeid på sitt territorium.

Vatikanets talsmann, dr. Joaquin Navarro-Valls, understreker at det dreier seg om en normal administrativ handling som skaper normale forhold for Kirken i Russland og gjør det mulig å forbedre det sjelesørgeriske arbeidet. Han sier at apostoliske administraturer er provisoriske strukturer som er betinget av spesielle situasjoner og som bærer i seg en utbygning til et bispedømme. Dessuten følger Vatikanet med dette det som også er praksis i den russisk-ortodokse kirke, som også har opprettet bispedømmer for troende utenfor sitt tradisjonelle område, som for eksempel i Wien, Berlin og Storbritannia.

«Katolikkene i Russland vil med dette tilkjennes den samme organisasjon og pastorale omsorg som de ortodokse nyter i vesten,» sier Navarro-Valls. Han tilføyde at den russiske regjeringen ikke har skapt noen problemer for opprettelsen av bispedømmene. Tilveksten av russiske katolikker i de siste årene er ikke et resultat av overgang fra ortodokse kristne til katolisismen, men skyldes konversjoner fra personer som tidligere ikke har hatt noe forhold til religion, heter det i en erklæring fra Vatikanet.

Vatikanet tar hensyn til den russisk-ortodokse Kirke ved å unngå betegnelsen «erkebispedømmet Moskva», og de knytter helgennavn til de fire bynavnene. Til metropolitterkebiskop av erkebispedømmet «Guds Mor av Moskva» (tidligere det apostoliske administraturet Det nordlige europeisk Russland) utnevnte paven erkebiskop Tadeusz Kondrusiewicz, som er polskfødt. Til biskop av bispedømmet «St. Klemens av Saratov» (tidligere det apostoliske administraturet Det sørlige europeiske Russland) utnevnte han Kliment Pickel, som stammer fra Dresden i Tyskland og som har vært apostolisk administrator i fire år. Biskop av bispedømmet «Herrens Forklarelse av Novosibirsk» (tidligere det apostoliske administraturet Vest-Sibir) ble tysk-russeren Josif Werth SJ, og biskop for bispedømmet «St. Josef av Irkutsk» (tidligere det apostoliske administraturet Øst-Sibir) ble polskfødte Georgij [Jerzy] Mazur.

Den katolske kirke ønsker, også takket være den nye reorganiseringen, å kunne forbedre samarbeidet med den russisk-ortodokse kirken, som den aldri har nektet støtte. Han viste spesielt til den hjelp på mer enn 17 millioner dollar som ulike katolske organisasjoner har gitt til den russisk-ortodokse kirke i løpet av de siste ti årene.

Antallet katolske troende i Russland ligger på til sammen rundt 1,3 millioner.

Kathpress og Catholic World News 11. februar 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
11. februar 2002