Ole Martin Holte fratrer som fransiskaner

Br. Ole Martin Holte, som har vært medlem av fransiskanerordenen i Norge (den nederlandske ordensprovins) siden 1995, har bedt sine overordnede om å tre ut av ordenen, hvor han avla evige løfter i 1999.

Ole Martin Holte er sosionom og tilknyttet Fransiskushjelpen som leder for prosjektet "Fratello oppsøkende tjeneste", som han har grunnlagt. Dette arbeidet vil han fortsette med.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
18. februar 2002

av Webmaster publisert 18.02.2002, sist endret 18.02.2002 - 14:57