Kirken kritiserer restriktiv innvandrerlov

Roma - KI (KAP) - Presidenten for den italienske bispekonferansen, kardinal Camillo Ruini, kritiserer regjeringen Berlusconis siste lovforslag for å begrense innvandringen til Italia. Ved det pågående vårmøtet i bispekonferansens faste råd betegnet Ruini lovforslaget, som allerede er vedtatt i senatet, som «problematisk». Fremfor alt er det betenkelig om tildelingen av oppholdstillatelse til innvandrere knyttes til en betingelse om å forevise en arbeidsavtale, sier Ruini. Like betenkelig er det om muligheten til familiegjenforening blir strengt begrenset.

I den nye loven blir også tiltakene for å utvise illegale innvandrere og straffedømte utlendinger skjerpet. Illegale innvandrere som etter en utvisning blir grepet på nytt i Italia, skal straffes med fengsel. For å bekjempe den illegale innvandringen over Adriaterhavet og Middelhavet skal også marinen settes inn.

Men kardinal Ruini understreker at overholdelse av loven må garanteres og den avtalte grensen for mottak av innvandrere overholdes. Men dette må skje innenfor en personrelatert og solidarisk sammenheng, hvor den som kommer utenfra i første rekke blir betraktet som en neste og ikke som en truende fiende. Ruini minner i den sammenheng om de siste skipskatastrofene utenfor Italias kyster, hvor mange illegale innvandrere har druknet.

Lovforslaget om innvandring, som fremfor alt støttes av høyrepartiene i Berlusconis koalisjon, Alleanza Nazionale (de tidligere nyfascistene) og Lega Nord (den norditalienske separatistbevegelsen), var det eneste kritiske punktet mot regjeringen i Ruinis tale. Kardinalen ytret seg imidlertid rosene til forslaget om likestilling mellom de kirkelige og statlige lærekreftene i det statlige skolevesenet og i de katolske skolene og til hele den utdannelsesreformen som er foreslått av Berlusconi.

Ruini er bekymret for de «sterke spenningene» mellom leirene i det italienske innenrikspolitiske klimaet. Han oppfordret politikerne inntrengende til måtehold og hensyntaken til det alminnelige vel. Bare slik kan den nye oppdelingen av Italia i to store politiske leire utvikle seg og ikke «degenerere».

Også den opposisjonelle sentrum-venstre-alliansen kritiserer den nye innvandringsloven og snakker om regjeringens «utlendingsfiendtlighet». Man må skjelne mellom «utenlandske kriminelle, som må bekjempes» og «fortvilte mennesker som flykter fra fattigdom».

Kritikken blir skarpt tilbakevist av regjeringen. Også på europeisk plan forsvarer man prinsippet om å kreve arbeidsavtale for å gi oppholdstillatelse. Ellers risikerer innvandreren å ha havne i kriminalitet eller i svart virksomhet.

Kathpress 12. mars 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
12. mars 2002

av Webmaster publisert 20.03.2002, sist endret 20.03.2002 - 12:22