Kuriekardinal Pio Laghi blir 80 år

Vatikanet - KI (KAP) - Den 21. mai fyller den italienske kuriekardinalen Pio Laghi 80 år. I over 35 år var han vatikansk toppdiplomat som gjorde pionerarbeid for Den hellige Stol på vanskelige utenlandsposter, fra Jerusalem via Buenos Aires til Washington. Han avsluttet sin karriere som Vatikanets «utdanningsminister», det vil si prefekt for Kongregasjonen for katolsk utdannelse.

Pio Laghi ble født den 21. mai 1922 i Castiglione i bispedømmet Forlì. Etter studier og prestevielse i 1946 studerte han videre i Roma, først ved Det pavelige Lateranuniversitetet, hvor han tok doktorgrader i teologi i 1947 og kirkerett i 1950, og deretter ved Det pavelige kirkeakademiet - Vatikanets diplomatskole. Han begynte sin diplomatiske karriere i 1952 som sekretær ved nuntiaturet i Nicaragua. Senere var han i Washington og New Delhi før han ble kalt tilbake til Roma, hvor han i fem år arbeidet i Statssekretariatet.

I 1969 ble han utnevnt til titularerkebiskop av Mauriana og apostolisk delegat i Jerusalem og Palestina av pave Paul VI (1963-78). Dette var etter seksdagerskrigen i 1967 og Israels anneksjon av den erobrede østdelen av Jerusalem, og Laghi var der ennå under Yom Kippur-krigen i 1973. Hans neste post var fra 1975 i Argentina under den daværende juntaen. Siden anklaget «Mødrene på Plaza de Mayo» den daværende nuntius Laghi for å ha visst om bruddene på menneskerettighetene og ikke gjort tilstrekkelig med saken, men selv de som ikke er blant Laghis venner, mener nå at han gjorde alt som var mulig.

Laghis viktigste post var i Washington. Umiddelbart etter valget av Ronald Reagan til president i 1980 utnevnte pave Johannes Paul II Laghi til apostolisk delegat i USA. Hans viktigste oppgave var å etablere fulle diplomatiske forbindelser med USA, noe som ble oppnådd i mars 1984. Pio Laghi ble deretter den første nuntius i USA.

I. april 1990 ble han utnevnt til pro-prefekt for Kongregasjonen for Katolsk utdannelse. I juni 1991 ble han kreert til kardinal og samtidig utnevnt til prefekt. I denne stillingen var han ansvarlig for den vitenskapelige utdannelse og videreutdannelse av vedrens rundt 400.000 prester, for de katolske universitetene og teologiske høyskolene.

Han gikk av som prefekt for Kongregasjonen for katolsk utdannelse den 15. november 1999, 77 år gammel. Men han fortsatte som medlem av en rekke kongregasjoner. Han er Kirkens nåværende protodiakon, det vil si kardinaldiakonen med lengst ansiennitet. Han har dermed det ærefulle verv etter et pavevalg å intonere Habemus papam («vi har en pave») fra balkongen på Peterskirken og bekjentgjøre navnet på den nye paven for mengden på Petersplassen og for dem som sitter ved fjernsynsskjermene. Han var selv lenge en som ble regnet blant mulige pavekandidater.

Etter at kardinal Laghi har mistet stemmeretten ved pavevalg, er det nå 123 valgberettigede kardinaler i Kirken. Av dem er det bare 19 italienere, og det utgjør bare 15,4%, den laveste andelen noensinne.

Kathpress 15. mai 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
15. mai 2002

av Webmaster publisert 20.05.2002, sist endret 20.05.2002 - 20:53