Kari-Mette Eidem valgt inn i styret i Caritas Europa

Caritas Europa har avholdt sin generalforsamling i Portugal fra 21.-24. mai. Caritas Europa, som som er et samarbeidsorgan for Caritas-organisasjoner i 45 land, hadde på møtet fokus på sin talsmannsrolle når det gjelder å arbeide for rettferdighet og fred og sitt arbeid for å bekjempe fattigdom. I Europa vil organisasjonene prioritere arbeid for de husløse, flyktninger og migranter (de illegale og de legale), for ofre for tvungen kriminell prostitusjon og narkotikatrafikk og for å bedre den sosiale situasjonen til mennesker som lider nød. Caritas Europas medlemsland yter også nødhjelp til land i sør og følger opp med bidrag i partnerskap med partnere i land som ønsker utviklingshjelp.

Caritas Europa valgte nytt styre for 2003-2007. Leder ble Denis Vienot fra Frankrike. Kari-Mette Eidem, Caritas Norge, ble valgt inn som styremedlem.

Melding fra Caritas Norge
28. mai 2002