Krav om full likestilling for katolikkene

London - KI (KAP/CWN) - Et medlem av det britiske Overhuset i London, Lord Faulkner, krever full politisk likestilling for katolikker i England. Lord Faulkner, som er medlem av det regjerende Labour-partiet. sier at loven fra 1701 som utelukker katolikker fra tronfølgen, må oppheves. Dette erklærte også statsminister Tony Blair i fjor. Ifølge Lord Faulkner er den kunngjorte avgangen i slutten av oktober til den anglikanske primas, erkebiskop George Carey av Canterbury, en egnet anledning til å vedta de nødvendige reformene i samarbeid med de andre landene i Commonwealth.

Lordkansleren, Lord Irving, innrømmet i debatten at katolikker blir diskriminert, men han så ikke noe behov for å gjøre noe med det. For tiden finnes det etter prins Charles enda 20 medlemmer av kongefamilien som har arverett til den britiske tronen. På spørsmål fra den liberale Earl Russell om hva som ville skje hvis medlemmer av kongefamilien konverterte til Den katolske kirke, hadde lordkansleren ikke noe svar. Lordkansleren er det høyeste embetet i Overhuset - et embete som en gang ble innehatt av den hellige Thomas More.

Kathpress og Catholic World News 5. juli 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
5. juli 2002

av Webmaster publisert 08.07.2002, sist endret 08.07.2002 - 21:38