Polen og Malta vil beholde abortforbudet som EU-medlemmer

Warszawa/La Valletta - KI (KAP/CWN) - Polen og Malta vil ved et EU-medlemskap ha en garanti for sin nasjonale abortlovgivning. Primas for Den katolske kirke i Polen, kardinal Józef Glemp, oppfordret søndag EU til i en fremtidig forfatning uttrykkelig å la hans land få følge sin nasjonale vei når det gjelder å beskytte det ufødte liv. Dette melder den britiske katolske nyhetstjenesten Independent Catholic News.

I desember oppnådde Malta, et annet av de ti landene som er kandidater til medlemskap i EU i 2004, en klausul i forhandlingene som uttrykkelig aksepterer at de beholder sitt abortforbud. EU har til nå ikke hatt noen enhetlig abortlovgivning, og de enkelte medlemsland har sin egen nasjonale lovgivning. Irland baserer seg på protokoll 17 i Roma-traktaten, som sier at unionens lov ikke kan overprøve den irske grunnlovens forbud mot abort.

Kathpress 6. januar og Catholic World News 3. januar 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
6. januar 2003