Status for utgivelsen av tidebønnene

Utgivelsen av et nytt og fullstendig breviar (tidebønnene) på norsk har nå allerede pågått over noen år, og dette prosjektet er fortsatt høyt prioritert i den gruppen på fire som står for arbeidet: p. Per Bjørn Halvorsen op og sr. Liv Due Robak op (tekst), Wolfgang Plagge og sr. Ragnhild Marie Bjelland op (musikk).

Til nå foreligger de tre første bindene av breviaret: advent/juletiden, fastetiden og påsketiden. Musikken kommer i egne bind (antifonarier), og til nå foreligger to, nemlig antifonariene for advent/jul og faste. Musikken til påsketiden vil komme i en foreløpig utgave i 2003.

Det som fortsatt gjenstår, er kalenderåret, bind 4:

1) Kirkebønner og antifoner til Benedictus og Magnificat for årets søndager, samt fullstendige tekster til Herrens fester.

2) Salmene fordelt på fire uker med antifoner og lesninger til laudes, middagsbønn, vesper og kompletorium.

3) Helgenkalenderen.

4) Fellestekstene til kirkevigsel, Maria, apostler etc.

5) Vigilietekster.

Dette skal utgjøre ett bind. Det sier seg selv at det er enormt materiale som skal ha plass mellom to permer, og sr. Liv opplyser at man her har valgt å gjøre en vri i forhold til de andre utgivelsene. Materialet er så stort at man har funnet det hensiktsmessig å utgi de lange lesningene separat i små tilleggsbind. Det fjerde og siste bindet av breviaret vil ventelig komme ut i 2004 sammen med det første lesningsbindet som dekker uke 1-9 med tilhørende helgenfester. De resterende lesningsbindene følger etter hvert for så å avsluttes med de generelle forordningene som gjør utgaven komplett.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
7. januar 2003

av Webmaster publisert 07.01.2003, sist endret 07.01.2003 - 10:09