Bispemøte om situasjonen i Det hellige Land

Jerusalem - KI (KAP) - Den katolske kirke i Jerusalem arrangerer fra 13. til 16. januar 2003 sitt tredje internasjonale bispesymposium om situasjonen i Det hellige Land. Representanter fra bispekonferansene i USA, Canada, England, Tyskland, Italia og Spania samt Rådet for europeiske bispekonferanser (CCEE) og EUs bispekonferanser (ComECE) diskuterer sammen med representanter for Den hellige Stol og Den katolske kirke i Det hellige Land tiltak som kan hjelpe kristne i Midtøsten. Symposiet arrangeres av den engelske bispekonferansen.

Den kristne befolkningen i Det hellige Land består overveiende av palestinere og er hardt rammet av den daglige volden og sikkerhetsrestriksjonene. Stadig flere kristne ser ikke noe håp for fremtiden og forlater landet. På verdensbasis regner man med at det finnes 400.000 kristne palestinere, og av dem bor nå angivelig bare rundt 50.000 i de palestinske selvstyreområdene og 115.000 i Israel.

Bispesymposiet finner sted etter invitasjon fra den latinske patriarken av Jerusalem, Michel Sabbah. Han har nå for tredje gang etter 1998 og 2002 invitert sine bispebrødre for å utvikle en felles strategi for å støtte de kristne i Det hellige Land. Etter det siste møtet tok den tyske bispekonferansen initiativ til et hjelpeprogram for å fremme og opprettholde kirkelige utdanningsinstitusjoner som var truet av nedleggelse, fremfor alt av økonomiske grunner. De katolske skolene bidrar vesentlig til Kirkens profil og identitet i Det hellige Land.

Blant temaene på symposiet er internasjonal støtte til Betlehem, problemet med den nye grensesonen mellom Israel og de palestinske områdene, utsiktene for en fredsløsning i Det hellige Land og konsekvensene av en mulig krig med Irak. Biskopene vil også møte den israelske presidenten Moshe Katzav og palestinernes president Yassir Arafat.

Kathpress 10. og 13. januar 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
13. januar 2003