Paven fortsetter romerske «sognebesøk»

Fra messen i audienshallen den 28. februar; © L'Osservatore Romano

Vatikanet - KI (KAP) - Pave Johannes Paul II fortsatte lørdag sine romerske sognebesøk, selv om det skjedde i en endret form. I stedet for den tidligere reisen til menighetene i sitt bispedømme Roma inviterer han dem nå til seg i Vatikanet. Lørdag feiret han messe sammen med fire sogn fra det sørlige Roma i Vatikanets audienshall.

Det dreide seg om sognene Sant'Anselmo alla Cecchignola, Santa Maria Stella dell'Evangelizzazione, San Carlo Borromeo og San Giovanni Battista de la Salle, som alle har fått nye kirker de siste årene gjennom prosjektet «Femti kirker for Roma». Dermed økte antallet romerske sogn som paven har «besøkt», til 307. De 301 første besøkte han personlig frem til vinteren 2003, mens to sogn besøkte ham i Vatikanet våren 2003. Lørdag den 20. mars mottar han fire nye sogn og lørdag den 27. mars enda tre. Paven er formelt først og fremst biskop av Roma, men den praktiske ledelsen av bispedømmet er overlatt til en kardinalvikar, for tiden kardinal Camillo Ruini.

Kathpress 29. februar 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
29. februar 2004

av Webmaster publisert 01.03.2004, sist endret 01.03.2004 - 22:47