Kirkeledere kritiserer opprustning i verdensrommet

Ottawa - KI (KAP) - De kristne kirkene i Canada kritiserer på det skarpeste landets deltakelse i USAs planlagte forsvarssystem i verdensrommet («Star Wars»). Dette prosjektet løser verken atomtrusselen eller «andre sikkerhetsproblemer», understreker den katolske bispekonferansen og det nasjonale kirkerådet i et skriv til statsminister Paul Martin. Etter årelange konsultasjoner med regjeringen i USA kunngjorde Canada for kort tid siden sin interesse for å delta i det nye rustningsprosjektet.

Kirkelederne viser i sitt skriv til at Kina og Russland allerede har kunngjort mottiltak mot det planlagte rustningssystemet. Dermed startes en «farlig syklus». Dessuten blir internasjonale forbindelser igjen «knyttet på militær basis» og en ny atomopprustning begynt. I tillegg advarer kirkelederne for en militarisering av verdensrommet.

Kathpress 18. mars 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
18. mars 2004

av Webmaster publisert 31.03.2004, sist endret 31.03.2004 - 23:39