Antallet prestekandidater vokser stadig

Illustrasjonsbilde: Fra en masse-prestevielse

Vatikanet - KI (KAP) - Antallet katolske prestekandidater har stadig steget i de senere årene. Dette går frem av siste utgave av Kirkens statistiske årbok, som ble offentliggjort i Vatikanet i begynnelsen av mai. Den forteller at antallet kandidater på seminarene i bispedømmene og i ordenene har vokst fra 108.017 i 1997 til 113.199 i 2002.

Men utviklingen har tydelige regionale forskjeller. For eksempel har Sør-Amerika, Afrika og Oseania større tilvekst enn Asia. Det eneste kontinentet med nedgang i antall seminarister er Europa, hvor antallet i løpet av denne femårsperioden har gått tilbake fra 27.867 til 25.023. Overraskende nok har det vært en økning i Nord-Amerika, fra 5.325 i 1997 til 5.631 i 2002.

I Europa er det noen få land som viser en annen tendens enn den allmenne tilbakegangen. Ikke overraskende er et av dem Polen, hvor antallet i hele femårsperioden har ligget stabilt rundt 6.700. For første gang er Italia under 6.000, i og med at antallet har sunket fra 6.337 til 5.927 i denne femårsperioden. Konstant tilbakegang har det vært i Tyskland (fra 1.601 til 1.188) og Frankrike (fra 1.603 til 1.311).

Kathpress 2. mai 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
2. mai 2004

av Webmaster publisert 18.05.2004, sist endret 18.05.2004 - 16:06