Sr. Lucia av Fátima død

 Les også:

Sr. Lucia av Jesus og det Uplettede Hjerte, 97 år gammel, døde 13. februar i 17.30-tiden i Karmelklosteret "Santa Teresa" i Coimbra. Med hennes død blir det levende minne om åpenbaringene i Fátima borte. Hos sine Karmelsøstre hadde seeren som i flere tiår gjemte på "Fátima-hemmeligheten" alltid uttrykt at hennes død ville finne sted den 13. i en måned eller på den første lørdag i en måned.

Omgitt av biskopen av Coimbra, Dom Albino Cleto, av de gjenværene karmelitter og assistert av sin personlige lege og en sykepleierske, "var sr. Lucia klar inntil det siste, og mottok bevisst all trøst i Herrens sakramenter", informerte Coimbras bispegård.

Pavelig budskap

Et av de siste livstegn fra sr. Lucia ble gitt igår kl. 9.00 da et budskap fra pave Johannes Paul II ble lest opp for henne. Han var blitt informert for fire dager siden om sr. Lucias alvorlige tilstand. "Sr. Lucia hørte budskapet og reagerte ved å gripe fatt i faxen og forsøke å lese det som sto der", forteller biskop Dom Albino Cleto.

I dokumentet fra Vatikanet sies det blant annet: "Idet den Hellige Far har fått vite om sykdommen, er han med Dem og ber Gud om at søster må vite å leve dette smertens og lidelsens øyeblikk i Påske for hele livet". Til slutt gir Johannes Paul II henne sin velsignelse.

Biskopen av Coimbra, Dom Albino Cleto, fortalte at inntil for tre dager siden satte sr. Lucia seg ennå opp i sengen til tross for å være temmelig syk grunnet sin høye alder.

Døden inntraff etter noen uker uten at sr. Lucia forlot sin celle, etter å ha blitt stadig mer svekket de siste måneder.

Hennes død den 13. denne måneden er for alle mer enn en tilfeldighet. Det var den 13. mai 1917 Lucia først så Jomfru Maria i Fatima. Hun var fast overbevist om at hun ville dø den 13. dagen i en måned eller på den første lørdag i måneden, slik hun skrev i sine memoarer i 1973. Forklaringen på lørdagen ligger i at Jomfru Maria i sin tredje Fatima-åpenbaring 13. juli 1917, fortalte at hun var kommet for å be om soningskommunion på de første lørdager i måneden. Senere, 10. desember 1925, da sr. Lucia allerede befant seg hos Doroteasøstrene i Pontevedra i Spania, viste Jomfru Maria seg på nytt, med Jesusbarnet ved siden av seg på en lysende sky. Jomfru Maria sa da til sr. Lucia: "Måtte i det minste du sørge for å trøste meg, og si til alle som fem måneder på rad skrifter, mottar kommunionen, ber rosenkransen og holder meg med selskap i 15 minutter ved å meditere over de 15 rosenkransmysterier den første lørdag i måneden, med den hensikt å gjøre bot for de krenkelser jeg er gjenstand for, at jeg lover å hjelpe dem i dødstimen med alle nåder som er nødvendige for frelsen."

Biskopen av Coimbra, Dom Albino Cleto, ble hos sr. Lucia til døden innhentet henne på en fredfylt og rolig måte. Alt var allerede forberedt og biskopen ble spurt om å være tilstede grunnet karmelittenes avsondrethet.

Statsminister Pedro Santana Lopes har erklært tirsdag 15. februar som nasjonal sørgedag i respekt for sr. Lucia.

Et av sr. Lucias siste ønsker var å bli gravlagt i Karmelklosterets klostergang, noe hun uttrykte i skriftlig form. Om et års tid, med klosterets tillatelse, har sr. Lucia gitt muntlig samtykke til at hennes legeme flyttes til Fatimahelligdommen "dersom man ønsker å gjøre det".

Begravelsen finner sted imorgen ettermiddag i Coimbras nye domkirke, informeres det fra bispegården i Coimbra. Biskopen av Coimbra har forkynt at idag vil sr. Lucias legeme æres med bønnevake i Karmelklosteret Santa. Teresa. "Etter hennes vilje og alltid med ønske om å etterleve Karmelregelen, vil hennes legeme forbli innenfor klausuren, våket over av kommuniteten. Karmelkapellet åpner klokken 7 om morgenen mandag og stenger ved midnatt. Ved 11-tiden tirsdag vil legemet flyttes til Coimbras nye domkirke, slik at de troende kan komme og be i hennes nærhet. Klokken 16 vil det så bli høytidelig rekviemmesse. Etterpå vil begravelsen skje i Karmelklosteret i en privat seremoni.

Les mer om Fátima-barna, Vår Frue av Fátima, og om privatåpenbaringer. Se også en nyhetsoversikt i forbindelse med pavens reise til Fátima og saligkåringen av Fátima-barna.

Correio da manhã (Portugal)/KI - Katolsk Informasjonstjeneste (oversettelse ved Maria Fongen) (14. februar 2005)

av Webmaster publisert 14.02.2005, sist endret 14.02.2005 - 12:07