Johannes Paul II - Fatima-paven

 Se også:

En ny bok om Johannes Paul II, skrevet av den italienske journalisten Renzo Allegri, betrakter hans liv ut fra et mariansk perspektiv. "Il papa di Fatima" (Fatima-paven) er for kort tid siden utgitt i Italia, på forlaget Mondadori.

Allegris forskning viser at Karol Wojtylas liv og pontifikat synes å ha vært innskrevet i en guddommelig plan, noe som gjør Johannes Paul II til den "biskop kledd i hvitt" som nevnes i tredje del av Fatimas hemmelighet. Paven selv ble oppmerksom på denne mulighet etter attentatet mot ham i 1981.

Angrepet fant sted 13. mai, datoen for den første åpenbaringen i Fatima i 1917, og legene fastslo at kulen, som ble avfyrt på kloss hold, hadde fulgt en merkelig sikksakkformet bane og dermed unngått å skade vitale organer.

Dette vitenskapelig uforklarlige faktum tolket paven som om en hånd - Marias moderhånd - på mystisk vis hadde forhindret at skuddet ble dødelig.

I tredje del av denne hemmelighet, som ble åpenbart for de tre gjeterne i 1917 og offentliggjort i år 2000, omtales den forfølgelse som Kirken ville komme til å lide under i det 20. århundre.

I denne del er det også en gåtefull omtale av et angrep på en mann "kledd i hvitt" som "vil falle til marken som om han var død av pistolskudd."

Tredje hemmelighet

Denne og andre grunner som er rekonstruert av forfatteren, gjør Fatima og angrepet til sentrale hendelser for å forstå Johannes Paul IIs liv, og da særlig hans Maria-fromhet og pavens rolle som en sentral person i kommunistregimenes fall.

Allegri rekonstruerer Karol Wojtylas liv og tolker inn i denne tredje hemmelighet disse åpenbare tegn på forutbestemmelse allerede fra barndommen, inkludert endog tre år før hans fødsel.

Forfatteren presenterer en forbindelse mellom historiske hendelser og overnaturlige planer. Et av disse viktige tidspunkter omtalt i boken, er da Johannes Paul II i 1984 viet Russland til Marias rene hjerte, slik som Maria bad om i 1929. Teksten setter dette i sammenheng med kommunistregimenes uforutsette fall.

Boken fastslår at Johannes Paul, etter at han forstod at han var den mann som er omtalt i budskapet fra Fatima, var fast bestemt på å besøke alle Maria-helligdommer og på hvert av disse stedene fornye innvielsen av Russland til Marias rene hjerte.

Ifølge Allegri måtte Johannes Paul II utfordre ondskapens makter for å oppnå dette mål, og mer enn én gang måtte han utsette seg for risikoen å hindres i å gjennomføre dette sitt kall. Minst fire ganger var Karol Wojtyla usatt for alvorlige ulykker som han ble reddet fra "på mirakuløst vis", fastslår Allegri.

Kardinal Stanislaw Dziwisz av Krakow, som i mange år var sekretær for Johannes Paul II, skrev til forfatteren i forbindelse med denne påstand:

"De har god intuisjon når det gjelder sammenhengen mellom åpenbaringene til Vår Frue av Fatima og angrepet på Johannes Paul II, og særlig med den tredje hemmelighet som fortsatt er den Guddommelige nådes mysterium."

Erkebiskop Mario Rizzi av Bagnoregio, tidligere pavelig nuntius, skrev til Allegri:

"Jeg tror jeg kan si at Deres bok om Johannes Paul II, så langt jeg kjenner den, er den vakreste og mest oppriktige. Det er en veldokumentert bok, med detaljer som tidligere var ukjent, og den tegner et bilde av paven som en teolog på høyde med pavene Leo og Gregor den store. I tillegg til det teologiske får forfatteren frem en fengslende menneskelig dimensjon."

Zenit, 6. april 2006 (17. april 2006)

av Webmaster publisert 17.04.2006, sist endret 17.04.2006 - 12:57