Biskopene oppfordrer til nasjonal samforstand og til et mer rettferdig samfunn

"Vi trenger styrken fra alle. Det blir nødvendig å finne en allmennvilje for å oppnå denne forståelsen. Mexico må bli en nasjon der alle må få muligheten til et verdig liv". Med disse ordene åpnet den meksikanske bispekonferansen sitt vårmøte. Det var en klar beskjed om at biskopene i landet ønsket å bidra til å gjenreise en mer human og rettferdig nasjon.

Kunngjøringen kommer i forbindelse med evangeliseringsprogrammet for det meksikanske folket. Monsignor José Guadalupe Martìn Rabago sa at biskopene oppfordret nå politikere som så vel borgere av landet til å "stå samlet".

Landet må bryte med den onde sirkelen som blokkerer for en utvikling på alle områder. Den vedvarende fattigdommen og de store forskjellene vitner om dette. Mexico er et land tuftet på lange tradisjoner og kulturer. Dessuten er nasjonen rik på naturressurser - og bærer av menneskelig vitalitet.

Oppfordringen fra biskopene kommer få uker før den forestående valgkampanjen. Det nye presidentvalget avholdes 2. juli.

MISNA - Missionary Service News Agency (2. mai 2006)

av Webmaster publisert 02.05.2006, sist endret 02.05.2006 - 00:23