Paven ber polakker om å be for hans reise til Polen

 Se også:

Paven Benedikt XVI hilste spesielt de 6000 polakkene som var til stede ved generalaudiensen den 3. mai, og ba dem om å be for hans snarlige tur til deres hjemland. Til sammen var rundt 60 000 mennesker samlet til audiensen på Petersplassen denne dagen.

Den Hellige Far sa på polsk at "for kirken i Polen, såvel som for hele nasjonen, er dette en særskilt høytidelig dag, da kirken i dag feirer Guds Mor, Polens Dronning. I år er det 350-årsjubileum for at kong Jan Kazimierz ga denne tittelen til Jomfruen."

Benedikt XVI hilste de polske biskoper og alle de troende. "Jeg overgir forberedelsene for min pilegrimstur til Polen til deres bønner," sa han. "Jeg velsigner dere alle."

Pavens reise til Polen vil vare fra den 25.-28. mai.

Zenit (4. mai 2006)

av Webmaster publisert 04.05.2006, sist endret 04.05.2006 - 18:56