Biskopene maner til respekt og verdighet for arbeiderne

"Arbeidet skal adle mennesket og bidra til å skape det gode samfunnet. Derfor er det viktig å beskytte arbeiderne fra tukt og utnyttelse". Dette budskapet ble formidlet av den brasilianske bispekonferansen i forbindelse med markeringen av arbeidernes dag den 1. mai.

Biskopene er bekymret over den økende arbeidsledigheten og diskrimineringen av de unge i landet. Ofte er mennesket ikke mer enn et instrument og blir utnyttet grovt, hevder de. Det er markedskreftenes lov som råder. Menneskets verdighet blir skjøvet til side. Nå vil biskopene kjempe for at arbeiderne skal få rettmessig lønn for det arbeid de utøver.

Det er ikke bare det brasilianske folket som lider, budskapet rettes også til andre lands arbeidere som blir utnyttet og er underbetalt. Uansett må det kjempes for mer rettferdighet og fred på tvers av de ulike arbeidsområdene. Det brasilianske folket fortjener nå å bli vist mer rettskaffenhet og sosial likevekt, påstår Brasils biskoper.

Misna (8. mai 2006)

av Webmaster publisert 08.05.2006, sist endret 08.05.2006 - 13:00