Paven i TV-intervju

 Se også:

I sitt pontifikats andre TV-intervju, berørte pave Benedikt XVI et bredt spekter av temaer, deriblandt sekularismen i den vestlige verden, kristen enhet, truslene mot familien, konflikten i Midt-Østen og hans kommende reise til Bayern/Tyskland.

Den Hellige Far ble intervjuet av tyske radio- og TV-reportere i en seanse som ble filmet den 5. august og som ble sendt på tysk TV og radio den 13. august.

Frankfurter Allgemeine Zeitung kommenterte intervjuet slik: "Det interessante er ikke pavens delvis forutsigbare svar, men snarere at han stilte opp på alle temaer som journalistene valgte."

Men pavens svar hadde vært mindre forutsigbare dersom spørsmålene hadde vært det, rapporterer Vatikanradioen. De tyske TV-kanalene hadde nemlig sendt ned berømte nyhetsankere fra Tyskland uten spesialkunnskaper om Vatikanet. Bare Vatikanradioens Eberhard von Gemmingen, leder for radioens tyske avdeling, virket avlsappet under det forholdsvis stive og høytidelige møtet, skriver Vatikanradioens skandinaviske avdeling på sine hjemmesider.

Den 30 minutter lange intervjuet er senere transkribert av Vatikanradioen og oversatt til flere språk. Du kan blant annet lese det på engelsk og på svensk.

CWNews.com / Vatikanadioen (15. august 2006)

av Webmaster publisert 15.08.2006, sist endret 15.08.2006 - 10:42