Den hellige stol krever stopp av misbruk av kvinner

Den hellige stol oppfordret fredag den 2. mars FN til å gripe fatt i roten til diskriminering av og vold mot kvinner. Erkebiskop Celestino Migliore, Den hellige stols permanente observatør til FN, talte til Kommisjonen for kvinners status i FNs sosiale og økonomiske råd (ECOSOC), som under et møte i New York diskuterte "utrydding av all form for diskriminering av og vold mot jentebarn".

Erkebiskopen grep særlig tak i problematikken rundt selektiv abort av jentebarn, som "ironisk nok brukes av kvinner mot kvinner."

Erkebiskopen ønsket på vegne av Den hellige stol velkommen de fremskritt man de siste år har sett i kvinnesaken og uttrykte ønske om at disse fremskrittene "må fortsette og danne et sterkt fundament for fremtiden."

Erkebiskopen påpekte imidlertid det selvmotsigende i at vi lever i en tid der følsomheten for kvinners rettigheter kan synes sterkere enn noensinne, men at verden allikevel i dag må "konfrontere nye former for vold og slaveri rettet spesielt mot kvinner."

"Kvinner bærer byrdene av verdens barneprostitusjon, seksuell utnyttelse, vold og misbruk i hjemmet, barnearbeid og menneskehandel. Den internasjonale sexhandelen har utviklet seg til en stor industri, kanskje mer nedverdigene enn noen annen form for misbruk av kvinner. Denne handelen forbigås ofte i taushet, fordi den betraktes som en angivelig demokratisk frihet, er for dypt rotfestet visse steder, eller alt for lukrativ til å konfronteres," uttalte erkebiskopen.

Sårbarhet

Vatikanets representant gjorde seg til talsmann for en FN-granskning av "hvorfor kvinner, og spesielt yngre kvinner, er så sårbare."

Han forklarte at denne sårbarhet "synes å være forårsaket av den lave status kvinner har flere steder, og da særlig små jenter. I enkelte lokale tradisjoner blir de ansett som en økonomisk byrde og derfor eliminert før fødselen. På denne måten blir abort, som ofte anses som et frigjørende verktøy, ironisk nok anvendt av kvinner mot kvinner."

Erkebiskop Migliore tilføyde: "Handelen som gir profitt for utnyttelse av kvinner er her en drivende kraft. Ingen tjener på dette, bortsett fra bakmennene og deres klienter."

"For å få stanset de krenkelser av menneskerettighetene som handel med kvinner og jenter er, er det ikke nok å sensasjonsprege deres tragiske situasjon; man må heller forfølge spørsmålet tilbake til det marked som eksisterer, til etterspørselen som holder liv i og muliggjør slik handel og som gjør den lønnsom."

Erkebiskopen talte ikke bare for kvinners rettigheter, men også for en anerkjennelse av kvinnelige verdier.

"Kvinners fremgang oppnås ikke kun gjennom å juridisk lovfeste kvinners rettigheter," sa han. "I tillegg må det i hjertet av våre samfunn skapes en fornyet anerkjennelse av ekte kvinnelige verdier."

Zenit, 4. mars 2007; o: istá (8. mars 2007)

av Webmaster publisert 08.03.2007, sist endret 08.03.2007 - 21:25