Statistikk fra Den katolske kirke i Brasil

I anledning pave Benedikt XVIs apostoliske reise til Brasil, som varer fra 9.-14. mai, er det offentliggjort statistikk vedrørende Den katolske kirke i landet. Informasjonen, som baserer seg på tall fra 31. desember 2005, er sammenfattet av Kirkens Sentrale Statistiske Kontor.

Brasil har 184 180 000 innbyggere, hvorav 155 628 000 (84,5%) er katolikker. Landet har 269 bispedømmer, 9 504 menigheter og 36 729 ulike typer pastoralsentre. Per utgangen av 2005 hadde Brasil 427 biskoper, 18 087 bispedømmeprester, 2 676 ordensbrødre, 33 765 ordenssøstre, 2 015 medlemmer av sekularinstitutter, 72 704 legmisjonærer, 492 370 kateketer og 13 308 prestestudenter.

Til sammen 2 472 348 barn og unge går på 6 073 katolske utdanningsinstitusjoner, fra barnehage til universitet. Andre veldedige eller sosiale institusjoner som drives av Kirken er blant annet 366 sykehus, 1 013 klinikker, 764 eldrehjem eller hjem for funksjonshemmede, 1 942 barnehjem, 2 159 familierådgivningskontorer og andre "pro-life"-sentre, og 2 830 rehabiliteringssentre.

VIS - Vatican Information Service (9. mai 2007)