Stor spenning rundt viktig pavebesøk

Paven til Brasil:

Selv om nærmest halvparten av verdens 1.1 milliarder katolikker bor i Latin-Amerika, har pave Benedikt XVI rettet lite oppmerksomhet mot dette kontinentet i løpet av sitt to år lange pontifikat. Dette er i hvert fall det inntrykk mange latinamerikanske katolikker skal ha. Mange skal nemlig oppleve at pave Benedikt foreløpig har vært for "Europa-sentrert" i sitt virke. Den 80 år gamle paven forventes derfor å møte en noe avventende folkemengde når han i ettermiddag lokal tid lander i São Paulo, landets største by. Ca. 155 millioner av Brasils 186 millioner innbyggere er katolikker. Over halvparten av disse er under 21 år, og de fleste lever i fattigdom. Hvordan paven forholder seg til katolikkene i Brasil, og til de 350 millioner andre katolikkene i Latin-Amerika som også vil følge med på hans aktiviteter og budskap, vil i stor grad påvirke hele hans pontifikat og fremtiden for Den katolske kirke i regionen, hevdes det av kirkelige analytikere.

Mange prester, ordensfolk og legfolk i Brasil og resten av Latin-Amerika anser paven som en fiende av frigjøringsteologien, som blomstret på kontinentet fra midten av 60-årene til midten av 80-årene. Den spredte seg også til andre deler av verden, også til Asia og Afrika, og den har fremdeles påvirkning på mange. Denne opplevelsen av Benedikt stammer fra den 36 sider lange "Instruksjon om visse aspekter ved frigjøringsteologien", som Troskongregasjonen publiserte under hands ledelse i 1984. Teksten forkastet visse aspekter ved bevegelsen i Latin-Amerika, særlig de deler som blandet teologi med marxistiske begreper og analyser. Troskongregasjonens instrukser om frigjøringsteologien er av mange latinamerikanske katolikker møtt med skepsis. Ikke minst skapte instruksjonen et inntrykk av Joseph Ratzinger, den senere pave Benedikt XVI, som en "skrivebordsteolog" og "vaktbikkje". Ifølge analytikere har derfor pave Benedikt ennå ikke klart å bevege latinamerikanske katolikkers hjerter, slik Johannes Paul II gjorde. Den polske paven besøkte Brasil hele fire ganger (1980, 1982, 1991, 1997), mens dette er pave Benedikts første reise til Latin-Amerika. I løpet av de 100 timer Den hellige far nå skal tilbringe i Brasil, får han derfor en gylden anledning til å modifisere slike inntrykk, gjennom å forvisse latinamerikanere om at han også har et stort hjerte for dette kontinentet. Pave Benedikt må altså overbevise latinamerikanske troende om at han ikke kun er opptatt av deres rettroenhet og korrekte liturgiske feiringer, men også av de mange millioner som lider av ekstrem fattigdom, lever under sterkt urettferdige forhold, på et kontinent med stor arbeidsledighet, mye korrupsjon og vold. Den katolske kirke i Brasil har i over 40 år ledet an i kampen for rettferdighet, og den håper nå at pave Benedikt XVI med sin intellektuelle og moralske autoritet skal hjelpe dem i arbeidet for fred og rettferdighet i Brasil og i hele Latin-Amerika.

Et annet problem som skal bekymre Den hellige far, er den store mengde katolikker som forlater Kirken til fordel for protestantiske frimenigheter og sekter. Inntil nylig mistet Kirken ca. 1 % av de troende hvert år, noe som for få dager siden fikk den brasilianske kardinal Claudio Hummes, prefekt for Kongregasjonen for kleresiet, til å uttale: "Hvor lenge vil Brasil være et katolsk land? Hvor lenge vil Latin-Amerika være et katolsk kontinent?" Denne problemstillingen skal være en av hovedgrunnene til at den 80 år gamle paven velger å krysse Atlanteren for å holde innledningsforedraget ved Det Latin-Amerikanske Bisperådets (CELAM) femte hovedkonferanse den 13. mai, som holdes i Aparecida, 168 kilometer nord-øst for São Paulo. CELAM-møtet samler mer enn 200 representanter fra 22 bispekonferanser og fra 35 land. Her skal blant annet den dramatiske situasjonen i Latin- Amerika diskuteres, før man skal bestemme pastorale prioriteringer og retningslinjer for Kirken i Latin-Amerika det neste tiår.

I São Paulo skal paven treffe president Ignacio Lula da Silva, 30 000 unge katolikker og også representanter for andre kirkesamfunn og religioner. Han skal også tale til Brasils biskoper og feire messe for over en million mennesker, der han også skal helligkåre Frey Galvao, den første Brasil-fødte helgen.

Besøkets siste to dager skal tilbringes ved Maria-helligdommen i Aparecida, som hvert år tiltrekker seg 7 millioner pilegrimer. Kun fire timer før hjemreisen, skal Den hellige far gi sitt nøkkelforedrag til CELAM-konferansen. Denne talen forventes å på en tydelig måte vise hvordan paven ser på Latin-Amerika og Kirkens rolle og misjon på kontinentet, nå og i fremtiden.

Alt hva pave Benedikt gjør og sier i Brasil, vil få betydning for hvordan biskoper, prester, ordensfolk og legfolk vil huske ham. Det vil også ha sterk påvirkning på Kirkens fremtid i denne regionen, som paven nylig beskrev som "håpets kontinent".

Like etter at paven returnerer til Roma, retter han blikket østover, i det han skal signere det lenge ventede brev til katolikker i fastlands-Kina. Også dette vil bidra til å modifisere det "eurosentriske" inntrykk katolikker i særlig sør og øst kan ha hatt av Den hellige far.

CNS - Catholic News Service (9. mai 2007)

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (9. mai 2007)