Hefte med messen parallelt på norsk og polsk tilgjengelig

Oslo katolske bispedømme har produsert hefter med messen parallelt på norsk og polsk. Bakgrunnen er et ønske fra flere av landets menigheter, som har sett behovet etter at det de siste årene har vært en stor arbeidsinnvandring fra Polen. Behovet er særlig stort i menigheter hvor man ikke jevnlig har anledning til å feire messen på polsk. Med det nye heftet kan polskspråklige følge med i norskspråklige messer skritt for skritt og samtidig lære messen på norsk.

Heftet er et tilbud til landets katolske menigheter og koster kr. 20 per stk. Heftene er i solid og pen utforming, i A5-format og må kjøpes i pakker på ti og ti. Porto kommer i tillegg. Bestilling ved henvendelse til bispedømmets resepsjon, tlf. 23 21 95 00 eller per mail til mia.corneliussen@katolsk.no.

Bispedømmet minner om at søndagens lesninger på polsk foreligger på www.katolsk.no, slik at man kan printe ut også disse og legge frem til søndagsmessene.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (30. mai 2008)

av Webmaster publisert 30.05.2008, sist endret 30.05.2008 - 12:00