Et viktig skritt mot diplomatiske forbindelser

Notre Dame-katedralen i Ho Chi Minh City, Vietnam. Foto: Andre Lettau/Wikimedia Commons

Vatikanet annonserte lørdag det som er et betydelig fremskritt i forholdet til kommuniststaten Vietnam: Plasseringen av en ikke-residerende representant fra Den hellige stol til landet.

Dette ble klart etter forrige ukes diplomatiske samtaler i Vatikanet mellom Vietnam og Den hellige stol. Møtet var det andre av 2 formelle samtaler partene imellom, etter at det i flere år kun har blitt holdt uformelle forhandlingsmøter.

I en uttalelse etter samtalene heter det at de vietnamesiske myndighetene lover "en konsistent politikk med respekt for tros- og religionsfrihet, og i tillegg de juridiske bestemmelser som skal til for å garantere implementeringen av dette". Diplomater fra Vatikanet skal også ha utøvd press for en vietnamesisk garanti om Kirkens frie og uavhengige arbeid i landet.

Avtalen har blitt ønsket velkommen av vietnamesiske katolikker, men det finnes allikevel en viss uro og bekymring om at avtalen kan være med på å svekke de lokale biskopene, og at et overdrevet fokus på "diplomatisporet" kan virke undergravende på vanlige katolikkers påvirkningskraft.

Ingen representanter fra Den vietnamesiske bispekonferansen var tilstede under forhandlingene i Vatikanet. Flere biskoper, deriblant den avgåtte erkebiskop Joseph Ngo Quang Kiet av Hanoi, har tidligere vært i konfrontasjon med kommunistmyndighetene grunnet statlig konfiskering av kirkelige eiendommer.

Den vietnamesiske kirke feirer sitt jubelumsår mellom 24. november 2009 og 2. januar 2011. Året markerer 350-årsjubileet for opprettelsen av landets to første apostoliske vikariater.

AsiaNews, VIS; Andreas Dingstad (26. juni 2010)

av Webmaster publisert 29.06.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59