Journalister og mediefolk fra hele verden diskuterte den katolske journalistikks fremtid

Fra et av mange foredrag. Deltagerne var også delt opp i egne språkgrupper for diskusjoner.

Mellom 4-7. oktober var katolske mediepersoner og journalister fra 85 ulike land samlet i Roma for en fire dager lang konferanse om den katolske journalistikk, dets identitet, utfordringer og fremtid. Arrangør var Det pavelige råd for sosial kommunikasjon, ledet av erkebiskop Claudio Maria Celli.

Katolsk informasjonstjeneste var representert ved undertegnede, i det som var fire begivenhetsrike og intense dager i Vatikanet.

Blant paneldeltagerne var redaktørene for de katolske dagsavisene Avvenire (italiensk) og La Croix (fransk), Gian Maria Vian fra L'Osservatore Romano og fr. Federico Lombardi fra Vatikanets pressekontor.

Temaene som ble diskutert var de felles globale utfordringene for den katolske presse: nedgangen i salg av trykte medium, internett og de katolske bloggenes muligheter og funksjon, behovet for en ekte katolsk identitet, en større grad av åpenhet og dialog med sekulære medier, og hvordan katolsk journalistikk på best måte kan "dekode" budskapet fra Kirken - som ofte kan virke som tung og ugjennomtrengelig materie på mange.

Bredden i Kirken var godt synlig med representanter fra alle kontinenter, og erfaringer og strategier fra de store utgiverne til de helt små fikk alle komme til orde.

Et unikt perspektiv kom fra den afrikanske dominikaneren Mike Akpoghiran, som viste at mangel på fiberoptiske kabelforbindelser for rask dataoverføring skaper et digitalt klasseskille mellom Afrika og resten av verden. Akpoghiran ser allikevel lyst på situasjonen, og viste til pågående utbyggingsprosjekter som nå legger grunnlaget for at Afrikas mer enn 160 millioner katolikker kan få en mer aktiv stemme i det digitale univers.

På konferansens siste dag var deltagerne så heldige å bli tatt imot i privat audiens av pave Benedikt XVI. Applausen satt løst da en chilensk journalist overleverte et chilensk flagg til paven, signert av gruvearbeiderne som i disse dager er gjenstand for en stor redningsaksjon etter å ha vært fanget under jorden i over to måneder. I sin korte tale til konferansedeltagerne oppfordret paven katolske journalister til å "hjelpe det moderne mennesket å orientere seg mot Kristus", og at journalisters sannhetssøken må etterstrebes med "et glødende hjerte og sinn", samtidig som kvaliteten må sikres gjennom kompetente og utdannede fagfolk.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); Andreas Dingstad (12. oktober 2010)

av Webmaster publisert 12.10.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59