- Julehøytiden viser oss Jesu fortsatte tilstedeværelse i verden og historien

 - Den årlige julefeiringen er ikke kun til minne om Kristi fødsel, men markerer også hans fortsatte tilstedeværelse i verden og historien. Dette sa pave Benedikt da han onsdag holdt årets første generalaudiens. Benedikt fokuserte her på meningen og betydningen av juleliturgien. Julen fortsetter å fascinere mennesket, sa paven, "fordi alle på en eller annen måte er intuitivt klar over at Jesu fødsel befatter seg med menneskets mest dyptgående lengsler og håp".

Verden er i julen igjen fornyet i Kristi lys på en "mystisk, dog ekte måte". Hver liturgisk feiring er derfor "den reelle tilstedeværelsen av Kristi mysterium og en forlengelse av frelseshistorien", sa Benedikt. Ved å feire Kristi fødsel blir mysteriet som hans frelse bringer tilstedeværende i nuet. De blir "virkelige(...)virksomme for oss i dag" gjennom sakramentene, forklarte paven. Kristne må derfor - fulle av glede - bære vitne om dette i våre liv, poengterte Den hellige far.

Paven presiserte også at det er nødvendig å frigjøre juletiden fra "en i overkant moralistisk og sentimental innpakning". Dette fordi julen ikke kun gir de troende gode eksempler til etterfølgelse - som Kristi ydmykhet og kjærlighet til mennesker - men snarere er "en invitasjon til å la oss bli totalt transformert av Han som ikledde seg vårt kjød".

Senere på dagen besøkte pave Benedikt sykehuset Gemelli i Roma, hvor han velsignet en ny barneavdeling for behandling av spina bifida - en medfødt utviklingsforstyrrelse i ryggen. I tråd med den italienske tradisjonen ved høytiden for Herrens åpenbaring, hadde Benedikt med seg godteri og gaver til barna. Gemelli er sykehuset hvor pave Johannes Paul II ble behandlet etter attentatforsøket i 1981, og hvor han mottok en rekke behandlinger på slutten av sitt liv.

Foto: Benedikt på Gemelli den 5. januar/ L'Osservatore Romano