Birgittaklosteret i Trondheim innvies 2. april

Lørdag 2. april kl. 11.00 vigsles Birgittasøstrenes kirke av biskop Eidsvig

Den hellige Birgitta fra Upplands len i Sverige grunnla sitt første kloster i Vadstena i året 1370. Flere århundre senere i 1911 fornyet den salige moder Elisabeth, som var født i Fåglavik i Våstergotland, Birgittaordenen med hovedklosteret i Roma. Under hennes ledelse fikk Birgittaordenen nytt liv.

Birgittasøstrene kom til Norge og Trondheim i 1998 og opprettet et kloster på Heimdal. Under den daværende biskop av Trondheim Stift, Georg Muller, ble planer og byggevirksomhet for et nytt Birgittakloster med klosterkirke og gjestehus satt i verk under ledelse av arkitektfirma Solem Hartmann A/S.

August 2009 kunne søstrene flytte inn i sitt nye kloster på Tiller i Trondheim. Klosteret er på 3.100 kvadratmeter. Gjestehuset med 5 dobbeltrom, 15 enkeltrom og konferanserom kunne tas i bruk samtidig. Klosterkirkens høytidelige vigsling finner sted 2. april 2011 med katolsk messe kl 11.00. Bernt Eidsvig, biskop av Oslo og Trondheim, vil forestå den store begivenheten. Kirken har ca. 100 sitteplasser.

I dag lever 9 søstre på Birgittaklosteret i Trondheim. Søstrene kommer fra tre forskjellige verdensdeler og fra fire forskjellige land (India, Italia, Mexico og Polen).

Kirken er åpen for besøkende under bønne- og messetiden.

Mer informasjon fins på klosterets hjemmeside.

Trondheim 8. mars 2011

M. Patrizia Telese (O.Ss.S.)

Priorinne

 

(Foto: Per Christian Bjelke/Fra det nye kirkeskipet.)