Korsvandring i Haugesund på langfredag

Korsvandring Haugesund

 

Over 100 mennesker fra byens ulike menigheter, deltok da Haugesund Økumeniske Råd arrangerte korsvandring med sju stasjoner fra den katolske St. Josef kirke til Vår Frelsers kirke, i Haugesund sentrum på langfredag.

Etter langfredags messen i St. Josef kirke kl.1700 stilte over hundre deltagere opp i prosesjon gjennom sentrumsgatene, til påminnelse om Jesu egen korsvandring gjennom Jerusalems gater for snart 2000 år siden. En timelang vandring i tro, håp og kjærlighet.

Prosesjonen gikk via politihuset, rådhuset, Sentrumsheimen, sparebanken, Landmannstorget og Fiskerne. På de ulike stasjonene ble det lest aktuelle bibeltekster, ord til ettertanke, meditasjon og bønner for dagens samfunn. Det ble en symbolsk vandring gjennom verden, den verden som tross all ondskap, lidelse, nød og savn fortsatt er Guds verden.

I bønnene ba representantene fra de ulike menighetene blant annet om følgende; Politiet må få evne til å gi hele befolkningen beskyttelse og bidra til et trygt samfunn. Den verdslige øvrighet må verne de svake mot de sterke. Eldreomsorgen må ikke preges av vilkårlighet. Folk må slippe å dø på grunn av andres grådighet og manglende vilje til rett fordeling av Guds gode gaver. Gi hjelp til dem som sliter med avhengighet og trenger bistand for å komme ut av rusen. Beskytt de som arbeider på havet og familiene deres. Vis omsorg for de arbeidsledige.

Til slutt stod prosesjonen samlet i Vår Frelsers kirke og takket for Guds kjærlighet og for at Vår Herre er Livets Brød som kan gi menneskeheten livets næring.

(Pressemelding fra arrangementskomiteen)