Tilbakeviser kritikere av Johannes Paul IIs saligkåring

Er saligkåringsprosessen av Johannes Paul II blitt for raskt gjennomført? Og hva med overgreps-skandalene under den polske pavens pontifikat? Dette er spørsmål som har blitt stilt av kritiske røster i forbindelse den kommende saligkåringen den 1. mai.

JPII begravelse

Kardinal Ratzinger incenserer kisten til Johannes Paul II  under begravelsen den 8. april, 2005/blues_brother

I et ferskt intervju med CNA tilbakeviser den pavelige biograf og akademiker George Weigel kritikken mot saligkåringen av Johannes Paul II. Weigel er mannen bak Johannes Paul-biografien "Witness to hope" fra 1999. Bind to av den omfattende biografien ble sluppet i 2010 og fullførte mange års arbeid med å sikre livshistorien og arven etter den polske paven.

- Undersøkelsene rundt Johannes Paul IIs liv er meget grundige, og resultatet utgjør fire tykke bind, sier Weigel til CNA.

Samtidig tilbakeviser han påstandene om at saligkåringsprosessen er gjennomført på en ukritisk og for rask måte. - I Mor Teresas tilfelle tilsidesatte Johannes Paul selv den vanlige femårsperioden mellom en persons død og den offisielle åpningen av saligkåringsprosessen.

Sex-skandalene i USA som herjet offentligheten i 2002, kan i følge Weigel ikke henges på den daværende pavens kappe. - Majoriteten av misbrukssakene skjedde faktisk ikke under Johannes Paul, selv om avsløringene av dem gjorde det, sier Weigel. - Johannes Paul var en stor reformator av presteskapet, og Kirkens presteskap er i betraktelig bedre stand i dag enn den var i 1978, takket være ham, mener Weigel.

- Forstår man ikke dette, så står man i en dårlig posisjon for å vurdere hvordan Johannes Paul håndterte misbrukssakene, legger han til. Forfatteren legger allikevel ikke skjul på at flere av kongregasjonene i Vatikanet - spesielt Kongregasjonen for Kleresiet - var "senere ute enn hva de burde med å erkjenne problemet i USA, samt å igangsette egnede tiltak for å hanskes med problemet ".

- Da det i april 2002 ble klart at dette ikke kunne håndteres av de amerikanske biskopene alene og at en pavelig intervenering måtte til, så intervenerte han og gjorde det klinkende klart at 'det ikke er plass i presteskapet for de som skader de unge', presiserer Weigel.

 ... et liv blottet for skrupler

Et annet ankepunkt fra kritikere av søndagens saligkåring er skandalen rundt grunnleggeren av Kristi Legionærer, p. Marcial Maciel. Kristi Legionærer ble i 2009 rystet av rapporter om at p. Maciel var far til minst ett barn, samt en rekke anklager om seksuelt misbruk av ordensmedlemmer. Etter at en omfattende apostolisk visitas av ordenen ble avsluttet den 1. mai 2010, ble det utnevnt en apostolisk delegat som nå har tilsyn med Legionærene. I rapporten heter det at p. Maciels "alvorlige og objektivt sett umoralske oppførsel er ubestridelig bevist. Noe utgjør reelle forbrytelser og manifesterer et liv blottet for skrupler".

Når det gjelder pavens forhold til p. Maciel, sier Weigel at paven - som så mange andre - ble "lurt" av meksikanske Maciel. I følge den pavelige biografen er det eneste relevante spørsmålet rundt saligkåringen "hvorvidt Johannes Paul IIs manglende evne til å avsløre Maciels bedrageri var forsettlig, korrupt eller ondsinnet".

Det første tilfellet forutsetter at paven "kjente til Maciels forræderi og valgte å ikke gjøre noe", mens det i det andre tilfellet forutsettes at han "visste at Maciel var en sosiopatisk bedrager, men ikke brydde seg".

- Det finnes ikke ett eneste bevis for et bekreftende svar på disse anklagene. Bare det å tenke seg at dette er tilfelle er å fullstendig feilbedømme den avdøde pavens personlighet, presiserer Weigel.

Samtidig poengterer han at det fra et seriøst historisk synspunkt er "grotesk uproposjonert" å fokusere så mye på Maciel i anledning saligkåringen - "som om hans tilfelle representerer et unikt innblikk i et tjueseks og et halvt års pontifikat som forandret både kirke- og verdenshistorien".

Weigel tilbakeviser også påstandene om at paven feilet i sine forpliktelser, sett i lys av kristendommens tilbakegang i Europa. - Han feilet ikke, og de som hevder dette, befinner seg på et merkelig sted, sier han.

- Johannes Paul IIs radikale kristne trofasthet og hans bemerkelsesverdige evne til å la dette engasjementet skinne igjennom ved sine ord og handlinger, gjorde kristendommen interessant og tiltalende igjen i en verden som trodde den hadde vokst ifra sitt 'behov' for religiøs tro, sier Weigel, som også fremhever pavens "usedvanlige mot".

- Han løftet frem den menneskelige persons verdighet og proklamerte menneskerettighetenes universalitet på en måte som bidro til å fjerne et av de største tyranniene i menneskehetens historie.

- Hvis dette er en pavelig 'fiasko', så vet jeg ikke hvordan en pavelig suksess ville ha sett ut, avslutter Weigel.

Santo Subito

Ropene fra folkemengden om snarlig helligkåring under Johannes Pauls begravelse  - santo subito - ga gjenklang også i det påfølgende konklavet. Dette avslører kardinal Camillo Ruini, daværende leder av Den italienske bispekonferansen. I følge Ruini ble han under konklavet overlevert et opprop fra kardinalene, som oppfordret den neste paven til å tilsidesette femårsregelen for umiddelbart å kunne sette i gang saligkåringsprosessen av Johannes Paul.

- Da vi gjorde vår entre inn til konklavet, ble jeg overrakt et brev signert av mange kardinaler som anerkjente folkekravet om å igansette saligkåringsprossessen umiddelbart. Brevet ble gitt til meg siden kardinalene ikke visste hvem som kom til å bli valgt i konklavet, sier Ruini til det italienske nyhetsbyrået AGI.

Flere hundre tusen troende ventes å delta under saligkåringsmessen i Roma den 1. mai. Som en kuriositet kan det nevnes at dette blir den første liturgiske seremonien noensinne som filmes i 3D - ved et samarbeid mellom Vatican Television Center og den japanske elektronikkgiganten Sony.

I Norge markeres dagen blant annet med en pontifikal takksigelsesmesse i Trefoldighetskirken, Oslo, hvor en rekke gjester fra norsk kirkelandskap og samfunnsliv ventes å delta.