Caritas søker deltidsansatte til Informasjonssenter for arbeidsinnvandrere

caritas.gif
Caritas -
Den katolske kirkes
bistandsorganisasjon

Caritas Norge søker deltidsansatte (to stillinger) til vårt nyopprettede Informasjonssenter for arbeidsinnvandrere. Hver av stillingene innebærer arbeid en dag i uken (7,5 timer). Arbeidets innhold er å gi informasjon og veiledning til arbeidsinnvandrere innenfor områdene arbeid, bolig, norskundervisning, helsetjenester, oppholdstillatelse, hvor søke juridisk hjelp, med mer. Opplæring gis.

Vi søker etter personer som har god kunnskap om det norske samfunnet og som også har gode kunnskaper i norsk og engelsk, samt og enten i polsk, litauisk eller spansk.

Søknadsfrist: 22. august. Kontaktperson: Bernt Gulbrandsen, tlf. 40 42 84 55