850-årsjubileum for erkebiskop Eystein Erlendsson

St. Eytein mottar palliet
Foto p. Marek Chelminiak MSF.

For 850 år siden ble den salige Eystein Erlendsson erkebiskop i Nidaros. Et synlig minne om dette er en latinsk innskrift i Johannes Døperens kapell i Nidarosdomen. Den forteller at kapellet ble vigslet av Eystein 26. november 1161.

Dette 850-årsjubileet feires blant annet med et seminar om St.Eystein i Erkebispegården den 24. og 25. november.

Den viktigste katolske feiringen er på selve dagen, lørdag 26. november. Da blir det messe i Johanneskapellet i Nidarosdomen kl. 18.30 (det blir derfor ingen kveldsmesse i St. Olav domkirke denne kvelden).

Glassmaleriet fra St. Eystein kirke i Bodø viser Eystein som mottar palliet, tegnet på sin erkebiskoppelige verdighet, fra pave Alexander III. Dette skjedde i Anagni, sør for Roma. Mandag 17. oktober var en gruppe fra St. Olav, med biskopen og generalvikaren i spissen, i Agnani, hvor det ble feiret Eystein-messe i den samme domkirken og ved det samme alteret hvor han selv ble bispeviet og mottok palliet for 850 år siden. 

Les også Helge Magnus Iversens artikler om Eystein: St. Eystein av Nidaros - gigant i norsk kirkehistorie, St. Eystein - velskolert kirkefyrste og St. Eystein - triumf og motgang.