St. Paul gymnas med egne nettsider

screenshop gymnassiderDet planlagte St. Paul gymnas i Bergen har nå fått egne nettsider. Her kan man lese om status for arbeidet med gymaset, som starter opp høsten 2012. Da vil man ta inn 50 elever på VG1 i foreløpige lokaler, mens den staselige eiendommen på Florida blir ombygget til skoleformål.

Mange av elevene i årets 10. klasse på St. Paul skole har allerede sagt at de ønsker å begynne på gymnaset, men det er åpent for elever fra hele landet. Søknadsfrist er 1. mars 2012. Det er viktig at interesserte overholder denne.