Klart for mange nye salige, blant dem anti-mafia-presten Josef Puglisi

Vatikanet, 28.6.2012 (KI/VIS/KAP) – Torsdag den 28. juni 2012 mottok pave Benedikt XVI Helligkåringskongregasjonens prefekt, kardinal Angelo Amato SDB, i en privat audiens. Under audiensen ga paven kongregasjonen autorisasjon til å promulgere i alt sytten nye dekreter:

Det er godkjent mirakler på forbønn av to ærverdige, noe som åpner veien for deres snarlige saligkåring. Det gjelder:

 • Den ærverdige Lukas Passi (it: Luca) (1789-1866), italiensk sekularprest og grunnlegger av kongregasjonen «Lærersøstre av St. Dorothea» (Suore Maestre di Santa Dorotea – SMSD). Ærverdig den 6. juli 2007.
 • Den ærverdige Fransiska de Paula de Jesus Isabel, kjent som Nhá Chica (1808-1895), brasiliansk legkvinne. Ærverdig den 14. januar 2011.

Fem dekreter anerkjenner martyriet til i alt 156 personer som er drept «av hat til troen» (in odium fidei), noe som kan lede til snarlig saligkåring:

 • 147 Guds tjenere: Manuel Borras Ferre, hjelpebiskop i Tarragona i Spania, Modesto Pamplona Falguera (ordensnavn Agapito Modesto) FSC og 145 ledsagere fra kongregasjonen «Brødre av Kristne skoler» (Institutum Fratrum Scolarum Christianorum – FSC), som i USA er kjent som Kristne brødre og i resten av verden som De la Salle-brødrene. Drept av hat til troen under Den spanske borgerkrig mellom 1936 og 1939.
 • Guds tjener Josef Puglisi (it: Giuseppe) («Pino») (1937-93), italiensk sekularprest, drept av mafiaen av hat til troen i Palermo på Sicilia den 15. september 1993.
 • 6 Guds tjenere: Ermenegildo Iza y Aregita (ordensnavn Ermenegildo av Opptakelsen) og fem ledsagere fra «Ordenen av den aller helligste Treenighet for løskjøping av fanger» (Ordo Sanctissimae Trinitatis redemptionis captivorum – OST), i daglig tale Trinitarierordenen, drept av hat til troen under Den spanske borgerkrig i 1936.
 • Guds tjenerinne Fransiska Valverde Gonzalez (ordensnavn Victoria de Jesus) (1888-1937), spansk ordenssøster i Instituto Calasancio de Hijas de la Divina Pastora, drept av hat til troen under Den spanske borgerkrig i 1937.
 • Guds tjener Devasahayam (Lazarus) Pillai (1712-52), indisk legmann, drept av hat til troen i India i 1752.

I tillegg har ni personer fått sine heroiske dyder anerkjent og dermed fått tittelen Venerabilis («Ærverdige»), noe som betyr at bare et mirakel på deres forbønn gjenstår før de kan saligkåres:

 • Guds tjener Sixtus Riario Sforza (it: Sisto) (1810-1877), italiensk erkebiskop av Napoli og kardinal.
 • Guds tjener Fulton Sheen (1895-1979), amerikansk erkebiskop og tidligere biskop av Rochester.
 • Guds tjener Alvaro del Portillo y Diez de Sollano (1914-94), spansk prelat av personalprelaturet Det hellige kors og Opus Dei.
 • Guds tjener Ludwig Tijssen (1865-1929), nederlandsk sekularprest.
 • Guds tjener Cristobal Fernando Valladolid (ordensnavn Cristobal av St. Katarina) (1638-1690), spansk prest og grunnlegger av kongregasjonen og hospitalet Jesus av Nasaret i Córdoba.
 • Guds tjenerinne Marie Josephte Fitzbach (ordensnavn Maria av Det hellige hjerte) (1806-85), kanadisk enke og grunnlegger av kongregasjonen Handmaidens of the Immaculate Heart of Mary, kjent som The Good Shepherd Sisters of Quebec.
 • Guds tjenerinne Bridget Teresa McCrory (ordensnavn Mary Angeline Teresa) (1893-1984), amerikansk (født i Irland) grunnlegger av kongregasjonen The Carmelite Sisters for the Aged and Infirm.
 • Guds tjenerinne Adelaide Bogner (ordensnavn Maria Margit) (1905-1933), ungarsk ordenssøster i Besøkelsesordenen eller visitasjonssøstrene (visitantinnene), også kalt salesianerinner eller «Ordenen av Marias gjesting hos Elisabeth» (Ordo de Visitatione Beatae Mariae Virginis - OVM).
 • Guds tjenerinne Ferdinanda Riva (1920-56), italiensk ordenssøster i Instituttet Nestekjærlighetens døtre.

Samtidig ble det offentliggjort at paven ved forrige audiens den 10. mai 2012 hadde anerkjent martyriet til enda en person som ble drept «av hat til troen» (in odium fidei), noe som kan lede til snarlig saligkåring:

 • Guds tjener Juan Huguet y Cardona (1913-36), spansk sekularprest, drept av hat til troen under Den spanske borgerkrig i 1936.

Vatican Information Service / Kathpress / KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)