Hyrdebrev: Ta imot – gi videre!

Biskop Bernt Eidsvigs hyrdebrev i anledning Troens år

(Polsk, vietnamesisk, spansk, fransk)

Ta imot – gi videre!

Kjære troende,

Bispevåpen Bernt EidsvigDa Den hellige far utropte troens år, som skal vare fra 11. oktober frem til Kristi kongefest i 2013, var det med et dypt ønske om at vi som troende i dette jubileumsåret for Det annet vatikankonsil og Den katolske kirkes katekisme skulle ”gjenoppdage troens ferd for å kunne kaste et stadig klarere lys over gleden og den fornyede entusiasmen som følger av et møte med Kristus”. Kortere sagt: at vi skal gjenoppdage gleden ved det å få være troende!

Dette er også mitt ønske for de troende i Norge. Mitt håp er at mange, både individuelt og som fellesskap, må gjenoppdage det helt grunnleggende og grensesprengende i det å få være kristen. I dåpsritualet sier vi om den nydøpte at han eller hun ”kalles nå – og er i sannhet – Guds barn”. Hvor stort er vel ikke dette? Og hvor ofte tar vi det vel ikke for gitt at vi får lov til å kalle universets skaper for vår Far!

Denne erkjennelsen om hvem vi er, eller rettere sagt, hvem vi ved Guds nåde får lov til å være, kan vi ikke komme til uten troens gave. Denne gaven som vi mottar i dåpen, er det ikke nok å åpne en gang for alle. Når vi utforsker og bruker denne gaven, blir den ikke oppbrukt, den blir bare større og mer virksom, fordi den alltid vil belyse nye sider ved oss selv, våre liv og den verden vi lever i.

Troen begynner alltid som en gave. Ingen kan gi seg selv denne gaven, men ved Guds nåde kan vi ta den imot og i bruk fordi andre har gitt oss del i den. Som vi har mottatt troen i gave fra andre, må vi også gi den videre slik at den kan fortsette å berike andre menneskers liv. Det er nettopp dette vi tenker på når vi i Kirken snakker om tradisjon, for det latinske ordet traditio betyr nettopp å gi videre. Gir vi ikke troen videre, lever vi heller ikke den tradisjonen som vi ofte smykker oss med. Vi er kalt til å gi troens gave videre, ikke til å være troskonsumenter.

Vi feirer i år at det er 50 år siden Det annet vatikankonsil ble innledet. Konsilet var opptatt av en fornyelse av Kirken, og kanskje særlig hvordan vi kommuniserer i en moderne verden. Fornyelse av Kirken skjer fremfor alt gjennom de troendes stadige omvendelse. Derfor betoner nettopp Den hellige far at troens år er et kall til ekte og fornyet omvendelse. Skal Kirken fremstå som hellig og derfor tiltrekkende, må vi leve hellige liv.

Troens år er også en feiring av Den katolske kirkes katekisme som utkom for 20 år siden. Katekismen gir oss den kunnskap vi trenger for bedre å kunne leve og vitne om troen. ”Kunnskap om troen åpner døren inn til fylden av det frelsens mysterium som er åpenbart av Gud”, sa pave Benedikt da han utropte troens år. Bruk derfor gjerne dette året til å studere nærmere både konsilsdokumentene og katekismen, boken som pave Benedikt med rette kaller en ekte frukt av konsilet.

Det er ikke nok at vi som kristne bare tenker på eller studerer troen, den må leves. Det å tro kan aldri være en abstrakt øvelse. Som en hjelp til å leve og vokse i denne bevissthet hver dag, har vi som kristne et rikt skattkammer å øse av. La meg få anbefale noen enkle, daglige fromhetsøvelser spesielt i dette troens år. En katolikk bør ikke starte sin dag uten å tegne seg med korsets tegn og med det vie sin dag til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Klokken 12, idet Kirken jubler sin angelus og minnes inkarnasjonens mysterium, gjør vi klokt i å bøye våre hoder og ha Marias ja på våre lepper – om enn i stillhet. Klokken 15 kan vi igjen i stillhet bøye våre hoder i takknemlighet og ydmykhet for Jesu offerdød. Og som en avslutning av dagen ransaker vi kort vår samvittighet: Har jeg forsøkt å leve denne dagen som en gave fra og til Gud? Hvordan har jeg i dag erfart Guds nærvær? Uten en slik – eller lignende – ramme for vårt dagligliv kan vi som troende lett henfalle til lunkenhet og likegyldighet.

En annen fromhetsøvelse kan være å lese dagens evangelietekst, eller å forene seg i bønn sammen med paven og millioner av andre katolikker som daglig går i forbønn for Kirken og verden gjennom bønnens apostolat. Hva med å finne motivasjon til å leve hellige liv ved å lese biografien til dagens helgen? Forsøk nødvendigvis ikke å gjøre alt, men gjør noe slik at troen stadig får sette mer preg på din dag og ditt liv, og gjennom deg det samfunnet vi lever i. La oss benytte dette nådens år, gitt oss av Den hellige far, til å fordype oss i og feire troens gave, men også til å dele den med andre. Derfor markerer vi dette året nettopp under mottoet:

Ta imot – gi videre!

Oslo, 10. oktober 2012
+ Bernt Eidsvig