Indonesisk kardinal melder avbud

Roma, 21.2.2013 (KI/KAP) – Den indonesiske kardinalen Julius Riyadi Darmaatmadja SJ (78) kommer ikke til Roma for å delta i det kommende pavevalget. Grunnen er alvorlige helseproblemer. Darmaatmadja er jesuitt og tidligere erkebiskop av Jakarta (1996-2010), og til det romerske katolske pressebyrået AsiaNews sa han torsdag at han lider av en øyelidelse som gjør det vanskelig for ham å lese.

Av fri vilje avstår han fra å reise til Roma. Dermed reduseres antallet valgmenn i konklavet til 116. Stemmeberettigete er alle kardinaler som er under åtti år når sedisvakansen begynner om kvelden den 28. februar.

Asia har i alt tyve kardinaler, hvorav elleve valgberettigete. Den største gruppen kommer fra India med fem stemmeberettigete. Én hver har Filippinene, Vietnam, Indonesia (forhindret), Libanon, Kina (Hongkong) og Sri Lanka.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)