Pave Benedikt på Litteraturhuset

Med den foreliggende boken om Jesu barndomshistorier er Jesus-biografien til Joseph Ratzinger/Benedikt XVI komplett. Denne siste boken er derfor å forstå som en prolog til de to foregående bøkene: Jesus fra Nasaret I: Fra dåpen i Jordan til forklarelsen på berget (2007) og Jesus fra Nasaret II: Fra inntoget i Jerusalem til oppstandelsen (2011). Utgivelsen faller sammen i tid med pave Benedikt XVIs abdikasjon. På denne måten blir hans bøker om Jesus på en helt spesiell måte stående som en mektig bauta over en stor kristenleder i vår tid, og som et levende og overbevisende vitnesbyrd om den troen som har båret hans pontifikat gjennom åtte krevende år.

RatzingerLuther forlag og Katolsk informasjonstjeneste inviterer til temakveld på Litteraturhuset (Kjelleren) 18. mars kl. 18.00, der vi spør:

Benedikt XVI – en pave for vår tid?


Innledninger ved:

Morten Stenberg, kapellan i Hamar: Joseph Ratzingers forfatterskap

Sr. Anne Bente Hadland, Sta. Katarinahjemmet: Pavens Jesus-prosjekt

Maria J. Sammut, stipendiat MF: Benedikt XVI – troens og tankens forsvarer

Vebjørn Selbekk, redaktør i Dagen: Benedikt XVI i det offentlige rom

Velkommen!