Tidsplan første to konklavedager

P. Federico Lombardi SJ, Vatikanets pressetalsmann, har offentliggjort kardinalenes tidsplan for konklavets første to dager. Det presiseres at tidsplanen er omtrentlig. 

Tirsdag 12. mars 2013

Kl. 15.45: Kardinalene beveger seg fra Domus Sanctae Marthae til Peterskirken
Kl. 16.30: Prosesjon til Det sixtinske kapell
Kl. 16.45: Kardinalene avlegger ed, og ikkestemmeberettigede forlater kapellet  
Meditasjon av kardinal Prosper Grech OSA
Eventuelt første stemmerunde (kardinalene vedtar selv om det stemmes denne første kvelden)
(Kl. 19.00 Eventuelt første røyk fra skorsteinen)
Kl. 19.15: Vesper
Kl. 19.30: Kardinalene returnerer til Domus Sanctae Marthae

Onsdag 13. mars 2013

Kl. 06.30: Frokost i Domus S. Marthae (til kl. 07.30)
Kl. 07.45: Avgang fra Domus S. Marthae til Det sixtinske kapell
Kl. 08.15: Messe
Kl. 09.30: Tidebønn i Det sixtinske kapell
Morgenens stemmerunde(r)
Kl. 12.30: Kardinalene returnerer til Domus Sanctae Marthae
Kl. 13.00: Lunsj
Kl. 16.00: Kardinalene returnerer til Det sixtinske kapell
Kl. 16.50: Ny(e) stemmeomgang(er)
Kl. 19.15: Vesper
Kl. 19.30: Kardinalene returnerer til Domus Sanctae Marthae

Dersom det går tre hele stemmedager uten at man har valgt en pave, tar kardinalene en dag fri fra stemmegivningen for å hengi seg til bønn og meditasjon.