Kvinnelige diakoner "ikke lenger et tabu"

Ideen om kvinnelige diakoner er "ikke lenger tabu" i Kirken. Dette hevder erkebiskopen af Freiburg, og formann for Den tyske bispekonferanse, Robert Zollitsch. Uttalelsen kom i forbindelse med en fire dagers konferanse i Tyskland om mulige kirkereformer.

Fra katolsk.dk:

Konferencen, den første af sin art, havde inviteret 300 katolske eksperter til at komme med forslag til mulige reformer. Ærkebiskoppens kommentar afspejler et årelangt ønske fra de tyske katolikkers centralkomité om at tillade kvindelige diakoner. Søndag den 28. april sagde Zollitsch ifølge websitet thelocal.de at et sådan ønske ikke længere er “tabu”.

Zollitsch sagde også, at Den katolske Kirke kun kan genvinde sin troværdighed og styrke ved at reformere sig selv.

Et andet forslag på konferencen var at tillade gengifte at bestride stillinger i kirkeligt regi, fx menighedsråd, og at give dem mulighed for at modtage kommunion og gå til skrifte.

”Uden at ville underminere ægteskabets hellighed, er det vigtigt for mig, at disse mænd og kvinder tages alvorligt af Kirken og føler sig respekteret og hjemme dér”, sagde Zollitsch.

Konferencen berørte også vanskeligheder, navnlig i det tidligere Østtyskland, med at rekruttere folk til at arbejde for katolske institutioner, fx hospitaler og børnehaver. I dag kan Kirken kun beskæftige katolikker, men Zollitsch efterlyste arbejdstillader til også at omfatte ikke-katolikker og folk med ”anderledes livsstil” – sidstnævnte omfatter teknisk set også homoseksuelle, skriver websitet thelocal.de.

Kvindelige katolske diakoner er ‘ikke længere tabu’