Varsler omfattende kuriereformer

null

Kardinalrådet utnevnt av pave Frans anbefaler flere dyptgripende reformer i Den romerske kurie. Etter et tre dager langt møte i "G8-gruppen" i Roma denne uken, holdt fr. Federico Lombardi, Vatikanets pressetalsmann, en pressebriefing torsdag.

En helt ny apostolisk konstitusjon skal erstatte den nåværende Pastor Bonus, en konstitusjon som i større grad skal vektlegge kuriens tjeneste overfor hele den universelle Kirken. 

– Kardinalene gjorde det helt klart at de ikke har til hensikt kun å utføre kosmetiske endringer på Pastor Bonus, forklarte Lombardi. 

Omstruktureringen av kurien, med dets rundt 3000 ansatte, skal fremme "subsidiaritet, fremfor utøvelsen av sentralisert makt". Rent konkret vil statssekretariatet gjennomgå størst forandringer, ifølge Lombardi, en enhet som skal være "pavens sekretariat".

Et annet spørsmål som nå diskuteres er behovet for bedre kommunikasjon mellom kuriens dikasterier. Et av forslagene skal være opprettelsen av en såkalt 'moderator Curiae’, kuriemoderator, en slags stabssjef som samkjører og koordinerer aktiviteten mellom de ulike kurie-kontorene. 

Organiseringen av Bispesynoden har også blitt diskutert, og det spekuleres i at pave Frans ønsker å gi synoden en mer formell status som et permanent rådgivende organ.

Neste møtet i kardinalrådet blir 3.-5 desember, ifølge Lombardi, som i tillegg poengterte at kardinalene "fortsetter utvekslingen av ideer og forslag, også utenom de formelle møtene". 

De åtte medlemmene i kardinalrådet er: Oscar Rodriguez Maradiaga av Tegucigalpa, Honduras (leder); Giuseppe Bertello, president for Den pavelige kommisjon for Vatikanstaten; Francisco Javier Errazuriz Ossa, erkebiskop emeritus av Santiago de Chile; Oswald Gracias av Mumbay, India; Reinhard Marx, erkebiskop av München und Freising i Tyskland; Laurent Monsengwo Pasinya , erkebiskop av Kinshasa i Den demokratiske republikken Kongo; Seán Patrick O'Malley av Boston og George Pell, erkebiskop av Sydney, Australia.