Spørreundersøkelsen fra Vatikanet er nå avsluttet

Spørreundersøkelsen som kom fra Vatikanet i forbindelse med forberedelsene til den ekstraordinære bispesynoden i oktober 2014, er nå avsluttet i vårt bispedømme. Det har vært stor interesse for undersøkelsen, og mange har svart. Pastoralavdelingen som har hatt ansvar for gjennomføringen av undersøkelsen, vil takke alle som har brukt av sin tid til å svare på den.

Nå skal alle svarene gjennomgås, og i tråd med dokumentet som fulgte spørreskjemaet fra Vatikanet, vil det skrives en oppsummering som skal sendes Den nordiske bispekonferanse innen 5. januar. Det vil legges vekt på å skrive en så dekkende og omfattende oppsummering som mulig. Deretter er det opp til bispekonferansen å avgjøre hvordan dette skal presenteres for synoden i oktober.

Vi takker nok en gang alle som har brukt av sin tid til å svare på undersøkelsen!