Økumenisk vesper i St. Johannes: "Er Kristus delt?"

Økumenisk vesper Bredtvedt januar 2014I anledning bønneuken for kristen enhet inviterte økumenisk kommisjon i Oslo katolske bispedømme i samarbeid med St. Johannes menighet, søstre og brødre i Dominikanerordenen og katolsk-ortodoks forum til økumenisk vesper i St. Johannes kirke på Bredtvedt, torsdag 23. januar.

Økumenisk vesper Bredtvedt januar 2014 2

Tema for vesperen var: "Er Kristus delt?" Oslo-biskop Ole Christian Kvarme understreket i sin preken at nettopp denne kirken (St. Johannes/Bredtvedt) var et tegn på både sorg og håp for kirkene i vår by; sorg for de lokale menighetene i Den norske kirke som måte slå seg sammen, og håp for fremdeles kristen, synlig tilstedeværelse i bydelen. Biskop Kvarme oppmuntret de frammøtte til å fokuserer på det som forener, og som er det vesentlige, idet han minnet dem på "å ikke glemme Jesus Kristus". "Organisasjon og struktur er ikke uvesentlig, men vi står alle i den samme tjeneste i Kristus", sa Oslo-biskopen.

St. Johannes menighet hadde dekket til middag for 100 personer etter vesperen. Det var så mange frammøtte fra ulike menigheter og kirkesamfunn at mange måtte stå, eller finne seg plasser, langs veggene i spisesalen.

Under festmåltidet leste bror Haavar Simon Nilsen (dominikanerbror og kapellan i St. Johannes) saliprisningene, og p. Nguyen Thanh Phu (sogneprest) velsignet forsamlingen etter en flott kveld i enhetene tegn.

Ingrid Rosendorf Joys

Foto: Lisa McFadden