Slutt på ærestittelen Monsignore for prester under 65 år

Ryktene har florert siden september i fjor om at pave Frans ønsket å stramme inn på tildelingen av den pavelige ærestittelen "monsignore". Nå er det bekreftet, ifølge La Stampa.

Vatikanets statssekretariat skal ifølge avisen ha informert nuntiaturene om at den pavelige ærestittelen ikke lenger gis til sekulærprester under 65 år, og bedt om at lokale biskoper blir informert om vedtaket.

Avgjørelsen er et ledd i Frans' kamp mot såkalt karrierisme blant kleresiet, et tema Frans lenge har vært opptatt av.

Hederstittelen "monsignore" har til nå blitt tildelt prester som fyller spesielle embeter, eller som på en eller annen måte har utmerket seg i sitt virke. Tittelen har hatt tre grader etter Paul VIs reform i 1968: apostolisk protonotar (to grader), pavelig æresprelat og pavelig æreskapellan. Innstrammingen innebærer at de to første kategoriene bortfaller, og den eneste pavelige ærestittel sekulærprester nå kan tildeles blir «pavelig kapellan» - til "verdige prester" over 65 år.

Avgjørelsen har ikke tilbakevirkende kraft, og prester som allerede har ærestittelen "monsignore" får beholde den. Her hjemme bærer tre norske prester monsignore-tittelen, p. Francis Xavier Huynh Tan Hai, p. Torbjørn Olsen og p. Olaf Wæring, i tillegg til landets to biskoper.

Vatikanet har ennå ikke offisielt bekreftet påstandene i La Stampa.

OPPDAT. 07.01: Vatikanets statssekretær bekreftet tirsdag reformene av den pavelige ærestittelen.