Begivenhetsrik uke i Vatikanet

Mandag 17. februar møtte pave Frans de åtte medlemmene av kardinalkommisjonen, som er samlet for et tre dager langt møte.  

kardinalerKardinalkommisjonen ble opprettet av pave Frans i april i fjor, og fungerer som rådgivere for pavens reform av kurien, eller som det heter i utnevnelsen: "Rådgive paven i styringen av den universelle Kirke og utarbeide en plan for revidering av den apostoliske konstitusjonen om Den romerske kurie, Pastor Bonus".

Dette er tredje gang kardinalkommisjonen møtes, og det ventes at kardinalene denne gang vil fokusere hovedsakelig på økonomiske og administrative spørsmål. Etter kommisjonens møte følger et ekstraordinært konsistorium av alle verdens kardinaler torsdag og fredag, før 16 nye kandidater tas opp i kardinalkollegiet lørdag 22. februar.

Fr. Federico Lombardi fortalte journalister at kardinalkommisjonen mandag fikk presentert rapporten til den pavelige kommisjonen som i fjor fikk oppgaven med å evaluere de Den hellige stols økonomiske og administrative strukturer. Kommisjonen har blant annet undersøkt den juridiske statusen til Vatikanbanken IOR – både sivil- og kanonisk rett – i tillegg til dets økonomiske aktiviteter.

Ifølge Lombardi ble det ikke fattet noe vedtak under mandagens møte. Tilstede var også den ferske statssekretæren, erkebiskop Pietro Parolin, som lørdag blir utnevnt til kardinal. Det er ventet at Parolin også deltar i kommisjonens videre drøftelser, selv om han ikke formelt er del av gruppen.

Tirsdag rettes oppmerksomheten mot Vatikanbanken, før gruppen møter kardinalene som fører tilsyn med Vatikanets budsjettberegning onsdag. Paven deltar på alle møtene, kun avbrutt av onsdagens generalaudiens.

Torsdag møtes alle verdens kardinaler i Vatikanets synodehall, for et to dagers ekstraordinært konsistorium. Her er det satt av mye tid til uformell diskusjon, og det offisielle programmet har kun to poster: En formell velkomsttale av kardinalkollegiets dekanus, Angelo Sodano, og et foredrag av kardinal Walter Kasper. Valget av nettopp Kasper kan tyde på at kollegeiet vil ta opp det brennhete spørsmålet om kommunion for skilte gjengifte katolikker, et spørsmål som har vært mye debattert i forbindelse med den kommende ekstraordinære bispesynoden om familien.

Utdypende lesning

Vatican, a crucial week for reforms. With an eye on finances | Andrea Gagliarducci

Thumbnail bios of the men who will become cardinals Feb. 22 | CNS