- Jesus kom ikke for å lære oss gode manerer

I sin preken ved søndagsmessen i Peterskirken i forbindelse med lørdagens konsistorium, presiserte pave Frans overfor de nykreerte kardinalene at de hadde blitt en del av Kirken i Roma, «ikke et kongelig hoff».

 «Måtte vi alle unngå, og hjelpe andre med å unngå, vaner og handlemåter som er typiske for et hoff: intriger, sladder, klikker, favorisering og partiskhet», sa paven og kalte alle de troende, og særlig kardinalene, til gudfryktighet. «Kristen fromhet er ikke først og fremst vårt eget verk, men frukten av en villet og oppøvet lydhørhet overfor den tre ganger hellige Guds ånd.»

«Mine kardinalbrødre, Jesus kom ikke for å lære oss gode manerer, hvordan vi skulle oppføre oss pent ved bordet», fortsatte han. «For å gjøre det hadde han ikke behøvd å komme ned fra himmelen og dø på korset. Kristus kom for å frelse oss, for å vise oss veien, den eneste veien ut av syndens kvikksand. Denne hellighetens vei er nåde, den nåde som han har vist og daglig fortsetter å fremvise for oss. Å være en helgen er ingen luksus. Det er nødvendig av hensyn til verdens frelse. Det er hva Herren ber oss om.»

«Hver gang den minste av våre brødre og søstre finner en plass i hjertene våre, er det Gud selv som finner et sted der», la pave Frans til. «Når broren eller søsteren utestenges, er det Gud selv som ikke ønskes velkommen. Et hjerte uten kjærlighet er som en dekonsekrert kirke, en bygning som er tilbaketrukket fra Guds tjeneste og overgitt til annen bruk.»

Kilde: news.va

 

av adm — publisert 24.02.2014, sist endret 24.02.2014 - 16:32